Hội nghị trực tuyến thông tin về kết quả đại hội đại biểu Đảng bộ khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2025

449

Nhằm kịp thời phổ biến, tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể đảng viên, viên chức, vào lúc 9h00 ngày 24/8/2020, Đảng bộ bộ phận Cơ sở II đã tổ chức Hội nghị trực tuyến thông tin nhanh về kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 cho toàn thể Đảng viên, Trưởng, Phó các đơn vị tại Cơ sở II TP. Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, Báo cáo viên – đồng chí Nguyễn Xuân Minh – Ủy viên BCH Đảng bộ Trường Đại học Ngoại thương, Bí thư Đảng bộ bộ phận Cơ sở II đã thông tin nhanh về kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đ/c Nguyễn Xuân Minh cũng đã chỉ đạo, quán triệt Đảng bộ bộ phận, các chi bộ trực thuộc, Cơ sở II, BCH Công đoàn CSTV, Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên chủ động nghiên cứu và triển khai xây dựng Chương trình hành động và kế hoạch phù hợp với điều kiện công tác cụ thể nhằm tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu công tác quan trọng được nêu trong Văn kiện Đại hội, góp phần vào thành công chung trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối Đại biểu Đảng bộ Khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

hoi-nghi-truc-tuyen-thong-tin-ve-ket-qua-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-khoi-cac-truong-dh-cd-ha-noi-lan-thu-iii-nhiem ky-2020-2025