Hội nghị Về tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực công tác của viên chức Cơ sở II năm học 2022-2023 và định hướng công tác năm học 2023-2024

296

Conference to summarize training, retraining, increasing capacity for staffs of Foreign Trade University – HCMC campus in the academic year 2022-2023 and set work orientation for the school year 2023-2024.

In order to review and evaluate the results of training, retraining, increasing capacity for staffs in the academic year 2022-2023, on June 12th, 2023, Foreign Trade University – HCMC campus organized “Conference to summarize training, retraining, increasing capacity for staffs of Foreign Trade University – HCMC campus in the academic year 2022-2023 and set work orientation for the academic year 2023-2024”

Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực công tác của viên chức Cơ sở II năm học 2022-2023, ngày 12/6/2023, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức “Hội nghị tổng kết về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực công tác của viên chức Cơ sở II năm học 2022-2023 và định hướng công tác năm học 2023-2024”.

Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Đảng ủy viên, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc Cơ sở II; PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận, Phó Giám đốc Cơ sở II; ThS Phạm Thu Thủy – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ phận, Phó Giám đốc Cơ sở II; PGS, TS Trần Quốc Trung – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ phận, Phó Giám đốc Cơ sở II; PGS, TS Phạm Hùng Cường – Chủ tịch Công đoàn Cơ sở thành viên Cơ sở II, Trưởng và Phó các đơn vị tại Cơ sở II.

Phát biểu khai mạc, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II khẳng định: Với tầm nhìn trở thành Trường đại học đổi mới sáng tạo, nằm trong nhóm các Trường đại học hàng đầu Châu Á, Trường Đại học Ngoại thương nói chung và Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương nói riêng đặc biệt quan tâm tới công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực công tác của viên chức; các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng được tổ chức thường xuyên để viên chức nâng cao trình độ, trang bị các kỹ năng cần thiết về chuyên môn và công tác quản lý. Đây được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần duy trì vị thế và chất lượng của đội ngũ viên chức Trường Đại học Ngoại thương.

Tiếp theo chương trình, ThS Phạm Thu Thủy – Phó Giám đốc Cơ sở II đã báo cáo kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực công tác của viên chức năm học 2022-2023: Cơ sở II có 07 giảng viên được công nhận học vị Tiến sĩ, nâng tỉ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ Tiến sĩ /tổng giảng viên của Cơ sở II năm học 2022- 2023 là 33,3% (35/105), 04 viên chức đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ và đang chờ công nhận học vị Tiến sĩ, 06 viên chức được công nhận học vị Thạc sĩ; 12 viên chức được cử đi đào tạo dài hạn trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân; 146 viên chức đi bồi dưỡng ngắn hạn trong nước và 10 khóa bồi dưỡng, tập huấn được Cơ sở II tổ chức. Đây là thành tích khả quan, thể hiện sự quan tâm của Lãnh đạo Nhà trường và Ban Giám đốc đã dành nguồn ngân sách lớn cho công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức, là kết quả nỗ lực của từng cá nhân và tập thể trong việc thực hiện các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, đạt chuẩn theo yêu cầu chức danh lãnh đạo, quản lý, chức danh nghề nghiệp.

Sau phần trao đổi, thảo luận về kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực công tác của viên chức Cơ sở II năm học 2023-2024, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II đã có những chỉ đạo định hướng cho công tác đào tạo, bồi dưỡng năm học 2023-2024: Cơ sở II sẽ tiếp tục tạo điều kiện để viên chức đi đào tạo dài hạn nâng cao trình độ, công tác bồi dưỡng cần được đẩy mạnh theo hướng đổi mới nội dung chương trình, đa dạng, phong phú hơn về hình thức tổ chức. Bên cạnh các khóa đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng mềm để phục vụ công tác chuyên môn, Cơ sở II sẽ tổ chức thêm các khóa về nâng cao năng lực đổi mới, sáng tạo của viên chức, tập trung bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trẻ về lòng yêu nghề và tinh thần, văn hóa phụng sự.

Dưới đây là hình ảnh của Hội nghị.
Below is a picture of the conference

hoi-nghi-tong-ket-dao-tao-boi-duong-vien-chuc-co-so-ii-nh-2022-2023-1
Ban Giám đốc, Trưởng và Phó các đơn vị , viên chức tham gia Hội nghị
Board of Directors, managers and deputy managers of departments and staffs of Foreign Trade University – HCMC campus joined the conference.