Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Ngoại thương tại Cơ sở II Thành phố Hồ Chí Minh

532

* Preliminary survey to assess the quality of education of Foreign Trade University at Foreign Trade University – HCM Campus.

Implementing Official Letter No. 62/2012/TT-BGD&DT dated December 28, 2012 stipulating the process and cycle of university education quality accreditation, education quality accreditation is carried out in a 5-year cycle; Pursuant to the Notice dated March 14, 2021 of the Education Accreditation Center – Hanoi National University; Pursuant to the Plan No. 63/KH-ĐHNT-KT&DBCL dated March 16, 2022 on the implementation of the service work for the Preliminary Survey on Quality Assessment of Educational Institutions (cycle 2) on March 24, 2022 at Foreign Trade University – HCM Campus, on the afternoon of March 24, 2022, Foreign Trade University – HCM Campus held a meeting to deploy the work for the preliminary survey to prepare for the official survey on education quality assessment of Foreign Trade University.

Thực hiện công văn số 62/2012/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2012 quy định quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường Đại học, kiểm định chất lượng giáo dục được thực hiện theo chu kỳ 05 năm/lần; Căn cứ Thông báo ngày 14/3/2021 của trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội; Căn cứ Kế hoạch 63/KH-ĐHNT-KT&ĐBCL ngày 16/3/2022 về triển khai công việc phục vụ Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục (chu kỳ 2) vào ngày 24/3/2022 tại Cơ sở II TP.HCM, chiều 24/03/2022, Cơ sở II tổ chức buổi Triển khai công việc phục vụ khảo sát sơ bộ để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức về đánh giá chất lượng giáo dục của trường Đại học Ngoại thương.

Tham dự buổi khảo sát sơ bộ, Cơ sở II hân hạnh đón tiếp sự hiện diện của các đại biểu từ Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia HN và Đoàn Chuyên gia đánh giá gồm có GS, TS Nguyễn Hữu Đức – Nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội – Trưởng Đoàn đánh giá; TS Tạ Thị Thu Hiền – Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia HN; PGS, TS Huỳnh Văn Chương- Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế; TS Trần Hữu Lượng – Trưởng phòng Hợp tác và Phát triển – Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia HN. Về phía Trường Đại học Ngoại thương, có sự hiện diện của TS Nguyễn Thế Anh – Phó Giám đốc TT KT&ĐBCL Trường Đại học Ngoại thương. Về phía CSII, có sự hiện diện của PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc CSII, Quý thầy, cô Phó Giám đốc cùng Trưởng, Phó các đơn vị tại Cơ sở II.

Mở đầu buổi khảo sát sơ bộ, PGS, TS Huỳnh Văn Chương – Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế cùng TS Trần Hữu Lượng – Trưởng phòng Hợp tác và Phát triển – Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia HN – Thành viên Đoàn đánh giá đã tham quan, kiểm tra cơ sở vật chất, phòng làm việc của các đơn vị và lớp học tại CSII.

Tại phiên làm việc, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II tại TP HCM đã báo cáo quá trình Tự đánh giá chất lượng tại Cơ sở II. PGS, TS Nguyễn Xuân Minh cho biết thời gian vừa qua, đặc biệt là kể từ đợt kiểm định chất lượng giáo dục chu kỳ 1, Cơ sở II đã có nhiều cải tiến về mặt cơ sở vật chất, chất lượng đào tạo và công tác nghiên cứu khoa học. Cơ sở II hy vọng buổi đánh giá sơ bộ này sẽ là cơ hội để nhà trường học tập, lắng nghe góp ý từ đoàn chuyên gia từ đó hoàn thiện công tác tự đánh giá cũng như nâng cao chất lượng giáo dục, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Tiếp nối chương trình, TS Tạ Thị Thu Hiền – Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia HN đã phát biểu giới thiệu mục tiêu, nội dung đợt khảo sát và thành phần đoàn khảo sát.

Tại buổi khảo sát sơ bộ, đoàn đánh giá và CSII đã có phần thảo luận về đánh giá khảo sát sơ bộ. Đoàn chuyên gia đánh giá cao quá trình và kết quả tự đánh giá của CSII trường Đại học Ngoại thương, bên cạnh đó đoàn cũng có những góp ý thiết thực nhằm hoàn thiện báo cáo tư đánh giá của CSII, thể hiện được một cách tốt nhất những nỗ lực và kết quả mà CSII đã thực hiện. Phiên làm việc diễn ra trang trọng, nghiêm túc và kết thúc thành công tốt đẹp.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi khảo sát sơ bộ

Below are some pictures at the preliminary survey

Ban Giám đốc, Trưởng, Phó các đơn vị chụp hình lưu niệm cùng Đoàn Đánh giá

The Board of Directors, heads and deputy heads of departments took photo with the Evaluation Team

PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II tại TP HCM phát biểu tại buổi khảo sát sơ bộ

Associate Professor Ph.D Nguyen Xuan Minh – Director of Foreign Trade University – HCM Campus delivered a speech at the preliminary survey

GS, TS Nguyễn Hữu Đức – Nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội – Trưởng Đoàn đánh giá phát biểu tại buổi đánh giá sơ bộ

Professor Ph.D Nguyen Huu Duc – Former Vice President of Vietnam National University, Hanoi – Head of the Evaluation Team delivered a speech at the preliminary survey

PGS, TS Huỳnh Văn Chương – Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế cùng TS Trần Hữu Lượng – Trưởng phòng Hợp tác và Phát triển – Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia HN – Thành viên Đoàn đánh giá tham quan, kiểm tra cơ sở vật chất, phòng làm việc của các đơn vị và lớp học tại CSII

Associate Professor Ph.D Huynh Van Chuong – Chairman of Hue University Council and Ph.D Tran Huu Luong – Head of Cooperation and Development Department – Education Accreditation Center – Vietnam National University, Hanoi – Member of the evaluation team inspected the facilities, rooms of departments and classrooms at Foreign Trade University – HCM Campus

TS Tạ Thị Thu Hiền – Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia HN phát biểu tại buổi khảo sát sơ bộ

Ph.D Ta Thi Thu Hien – Director of Education Accreditation Center – Vietnam National University, Hanoi delivered a speech at the preliminary survey

Ban Giám đốc, Trưởng các Ban, Bộ môn và Trung tâm trao đổi, thảo luận cùng Đoàn Đánh giá

The Board of Directors, Heads of Departments and Centers discussed with the Evaluation Team