Khóa bồi dưỡng giảng viên trẻ năm 2023 của Cơ sở II – Chuyên đề 5: Triển khai phương pháp dạy học theo dự án cho sinh viên chương trình đào tạo quốc tế trên cơ sở khai thác lợi thế của đối tác và triết lý giáo dục của Trường Đại học Ngoại thương

120

* Training Session for Young Lecturers in 2023 of Foreign Trade University – HCMC Campus

Topic 5: Implementing project-based teaching methods for International Education students on the basis of exploiting advantages of partners and educational philosophy of Foreign Trade University.

Implementing the Plan on training young lecturer 2023, on September 14th 2023, FTU-HCMC Campus organized training session for young lecturer with the topic: Implementing project-based teaching methods for International Education students on the basis of exploiting advantages of partners and educational philosophy of Foreign Trade University.

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giảng viên trẻ năm 2023, ngày 14/9/2023 Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho giảng viên trẻ với chuyên đề: Triển khai phương pháp dạy học theo dự án cho sinh viên chương trình đào tạo quốc tế trên cơ sở khai thác lợi thế của đối tác và triết lý giáo dục của Trường Đại học Ngoại thương.

Báo báo cáo viên của chương trình là PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II cùng các giảng viên trẻ, trợ giảng và một số giảng viên có quan tâm tham dự.

Trong chương trình tập huấn, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh đã chia sẻ về phương pháp giảng dạy theo dự án cho sinh viên chương trình đào tạo quốc tế trên cơ sở khai thác lợi thế của đối tác và triết lý giáo dục của Trường Đại học Ngoại thương. Đồng thời, Báo cáo viên đưa ra một số chủ đề có liên quan để các giảng viên thảo luận, trao đổi làm cơ sở để phục vụ công tác giảng dạy các chương trình đào tạo quốc tế.

PGS, TS Nguyễn Xuân Minh nhấn mạnh: Việc triển khai phương pháp dạy học theo dự án cho sinh viên chương trình đào tạo quốc tế cần phải dựa trên điều kiện thực tế. Giảng viên phải am hiểu chuyên môn cũng như tình hình thực tế của dự án; thiết kế dự án đúng quy định; xác định nội dung, yêu cầu của dự án để sinh viên nắm rõ trước khi thực hiện và hệ thống được kiến thức sau mỗi buổi học; đồng thời tổ chức đánh giá kết quả thực hiện dự án của sinh viên thông qua báo cáo kết quả hàng tuần. Sinh viên chủ động lựa chọn dự án phù hợp để tạo sự hứng thú khi thực hiện.

Kết thúc buổi tập huấn, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh động viên, khuyến khích các giảng viên trẻ luôn tích cực, chủ động trong nghiên cứu, đề xuất phương pháp giảng dạy mới, có tính sáng tạo theo từng dự án để thu hút sinh viên trong học tập và nghiên cứu khoa học.

Dưới đây là hình ảnh của tập huấn:
Below are some pictures at the training session:

khoa-boi-duong-giang-vien-tre-chuyen-de-5-1
PGS, TS Nguyễn Xuân Minh chia sẻ tại buổi tập huấn
Assoc. Prof. PhD. Nguyen Xuan Minh shared experience at the training session

khoa-boi-duong-giang-vien-tre-chuyen-de-5-2
PGS, TS Nguyễn Xuân Minh và các giảng viên tham gia tập huấn
Assoc. Prof. PhD. Nguyen Xuan Minh and lecturers joined the training session