Lãnh đạo Cơ sở II thăm hỏi các đơn vị nhân ngày đầu tiên vận động viên chức, người lao động mặc áo đồng phục đỏ đến Trường

190

On the morning of Monday, March 13, 2023, the Board of Directors of Campus II and the President of the Grassroots Trade Union members of Campus II, organized a visit and gave gifts to units with had all officials and employees wore Red T shirt uniiform on the first day of implementation of Notice No. 629/TB-CSII

Thực hiện Thông báo số 629/TB-CSII ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Cơ sở II về việc vận động viên chức, người lao động mặc áo đồng phục đỏ đến Trường;

Nhằm thực hiện chủ trương phát triển chung của Nhà trường, kiến tạo môi trường làm việc lý tưởng, nâng cao năng suất làm việc của viên chức tại Cơ sở II, đồng thời tăng cường sự tự hào về Nhà trường, phát huy vai trò nêu gương của viên chức, người lao động đối với người học và thể hiện sự gắn bó, đoàn kết viên chức trong đơn vị.

Sáng Thứ hai, ngày 13 tháng 3 năm 2023, Ban Giám đốc Cơ sở II, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở thành viên Cơ sở II đã tổ chức buổi thăm hỏi và tặng quà đến các đơn vị có toàn thể viên chức, người lao động mặc áo đỏ hưởng ứng ngày đầu tiên thực hiện Thông báo số 629/TB-CSII của Cơ sở II. Cũng trong buổi thăm hỏi Ban Giám đốc cũng tiến hành kiểm tra văn phòng làm việc của các đơn vị về các công tác liên quan đến an toàn cháy nổ, vệ sinh phòng óc, tình trạng sẵn sàng công tác của các đơn vị.

Viên chức, người lao động các đơn vị cũng bày tỏ niềm vui khi nhận được sự quan tâm của Lãnh đạo Cơ sở II đồng thời thể hiện quyết tâm cố gắng vì sự phát triển vững mạnh, phát huy truyền thống và thương hiệu Ngoại thương.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi thăm hỏi: lanh-dao-co-so-ii-tham-hoi-cac-don-vi-mac-ao-dong-phuc-do-den-truong-1lanh-dao-co-so-ii-tham-hoi-cac-don-vi-mac-ao-dong-phuc-do-den-truong-2lanh-dao-co-so-ii-tham-hoi-cac-don-vi-mac-ao-dong-phuc-do-den-truong-3lanh-dao-co-so-ii-tham-hoi-cac-don-vi-mac-ao-dong-phuc-do-den-truong-4lanh-dao-co-so-ii-tham-hoi-cac-don-vi-mac-ao-dong-phuc-do-den-truong-5lanh-dao-co-so-ii-tham-hoi-cac-don-vi-mac-ao-dong-phuc-do-den-truong-6lanh-dao-co-so-ii-tham-hoi-cac-don-vi-mac-ao-dong-phuc-do-den-truong-7lanh-dao-co-so-ii-tham-hoi-cac-don-vi-mac-ao-dong-phuc-do-den-truong-8