Lễ công bố Quyết định của Đảng ủy Trường Đại học Ngoại thương và ra mắt Ban Chi ủy các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận Cơ sở II

287

Xác định rõ công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ chính trị then chốt, Đảng bộ bộ phận Cơ sở II luôn coi trọng và triển khai lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát toàn diện về mọi mặt. Cùng với sự lớn mạnh về cơ cấu tổ chức và phát triển số lượng đảng viên, Đảng ủy Đảng bộ bộ phận đã xây dựng, trình Đảng ủy Nhà trường phê duyệt Đề án chia tách, thành lập mới các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận Cơ sở II để phù hợp với điều kiện thực tế công tác tổ chức, nhân sự tại Cơ sở II, giảm dần các chi bộ ghép, thuận tiện cho công tác bố trí sinh hoạt từng chi bộ cũng như công tác chỉ đạo của các đồng chí Đảng ủy viên bộ phận, Ban chi ủy các Chi bộ trực thuộc.

Sáng ngày 08/01/2024, Đảng ủy Bộ phận Cơ sở II đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Đảng ủy Trường Đại học Ngoại thương về việc chia tách, thành lập mới và ra mắt Ban chi ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận Cơ sở II.

Tham dự buổi Lễ có sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Xuân Minh – Đảng ủy viên, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc Cơ sở II và các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận, Ban Chi ủy các Chi bộ trực thuộc, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Thành viên, Bí thư Đoàn Thanh niên Cơ sở II và đại diện đảng viên các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận Cơ sở II.

le-cong-bo-qd-dang-uy-truong-dai-hoc-ngoai-thuong-1
Đ/c Nguyễn Xuân Minh – Đảng ủy viên, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc Cơ sở II cùng các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận, Ban Chi ủy các Chi bộ tại buổi Lễ

Tại buổi Lễ, thực hiện phân công của Đảng ủy bộ phận, đồng chí Lê Ngọc Bích – Trưởng Ban Công tác Đảng – Đoàn thể công bố Quyết định số 110-QĐ/ĐU ngày 28/12/2023 của Đảng ủy Trường Đại học Ngoại thương về việc chia tách, thành lập mới và chỉ định Ban chi ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận Cơ sở II.

le-cong-bo-qd-dang-uy-truong-dai-hoc-ngoai-thuong-2
Đ/c Lê Ngọc Bích – Trưởng Ban Công tác Đảng – Đoàn thể công bố Quyết định của Đảng ủy Trường Đại học Ngoại thương

Với Quyết định số 110-QĐ/ĐU của Đảng ủy Trường, hiện nay Đảng bộ bộ phận Cơ sở II có 07 Chi bộ trực thuộc: Chi bộ Viên chức hành chính 1, Chi bộ Viên chức hành chính 2, Chi bộ Viên chức hành chính 3, Chi bộ Viên chức hành chính 4, Chi bộ Giảng viên 1, Chi bộ Giảng viên 1 và Chi bộ sinh viên Cơ sở II. Tổng số đảng viên các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận là 130 đ/c.

le-cong-bo-qd-dang-uy-truong-dai-hoc-ngoai-thuong-3
Đ/c Nguyễn Xuân Minh – Đảng ủy viên, Bí thư Đảng bộ bộ phận trao quyết định của Đảng ủy Trường Đại học Ngoại thương và tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Viên chức hành chính 1
le-cong-bo-qd-dang-uy-truong-dai-hoc-ngoai-thuong-4
Đ/c Nguyễn Xuân Minh – Đảng ủy viên, Bí thư Đảng bộ bộ phận trao quyết định của Đảng ủy Trường Đại học Ngoại thương và tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Viên chức hành chính 2
le-cong-bo-qd-dang-uy-truong-dai-hoc-ngoai-thuong-5
Đ/c Nguyễn Xuân Minh – Đảng ủy viên, Bí thư Đảng bộ bộ phận trao quyết định của Đảng ủy Trường Đại học Ngoại thương và tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Viên chức hành chính 3
le-cong-bo-qd-dang-uy-truong-dai-hoc-ngoai-thuong-6
Đ/c Nguyễn Xuân Minh – Đảng ủy viên, Bí thư Đảng bộ bộ phận trao quyết định của Đảng ủy Trường Đại học Ngoại thương và tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Viên chức hành chính 4
le-cong-bo-qd-dang-uy-truong-dai-hoc-ngoai-thuong-7
Đ/c Nguyễn Xuân Minh – Đảng ủy viên, Bí thư Đảng bộ bộ phận trao quyết định của Đảng ủy Trường Đại học Ngoại thương và tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Giảng viên 1
le-cong-bo-qd-dang-uy-truong-dai-hoc-ngoai-thuong-8
Đ/c Nguyễn Xuân Minh – Đảng ủy viên, Bí thư Đảng bộ bộ phận trao quyết định của Đảng ủy Trường Đại học Ngoại thương và tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Giảng viên 2

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Minh – Đảng ủy viên, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc Cơ sở II chúc mừng các đồng chí vừa được Đảng ủy Trường Đại học Ngoại thương tín nhiệm, chỉ định đảm nhận nhiệm vụ mới, mong muốn các đồng chí trong thời gian tới sẽ phát huy tối đa năng lực, phối hợp thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các hoạt động của các Ban, Bộ môn vì sự phát triển của Nhà trường, Cơ sở II, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ bộ phận Cơ sở II phát triển, Chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Xuân Minh yêu cầu cấp ủy, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận Cơ sở II tập trung xây dựng chương trình công tác bám sát theo Nghị quyết/ Kế hoạch của Đảng ủy Trường, Đảng bộ bộ phận và theo tình hình thực tế cụ thể của từng Chi bộ để thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Bên cạnh đó, cấp ủy, Chi bộ phải luôn quán triệt đảm bảo thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong mọi hoạt động theo Điều lệ Đảng, không ngừng tăng cường xây dựng tập thể đoàn kết vững mạnh, phát huy tối đa tính tiên phong gương mẫu, vai trò trách nhiệm trong đội ngũ đảng viên, viên chức, người lao động, làm tốt công tác xây dựng, phát triển Đảng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được Đảng ủy cấp trên tin tưởng, giao phó.

le-cong-bo-qd-dang-uy-truong-dai-hoc-ngoai-thuong-9
Đ/c Nguyễn Xuân Minh – Đảng ủy viên, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc Cơ sở II phát biểu, giao nhiệm vụ cho các Ban Chi ủy trực thuộc Đảng bộ bộ phận

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Minh, Đ/c Trần Quốc Đạt – Bí thư Chi bộ Viên chức Hành chính 1 thay mặt các đồng chí Ban Chi ủy các Chi bộ trực thuộc phát biểu thể hiện sự quyết tâm trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, các đồng chí cũng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ của Đảng ủy Nhà trường, sự lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn trực tiếp, sâu sát của Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận sẽ là động lực để các đồng chí cấp ủy các Chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhân dịp đầu Xuân năm 2024, thay mặt Ban Chi ủy các Chi bộ trực thuộc, đ/c Trần Quốc Đạt gửi lời chúc các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy Nhà trường, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận CSII, các đồng chí đảng viên các chi bộ năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc và phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

le-cong-bo-qd-dang-uy-truong-dai-hoc-ngoai-thuong-10
Đ/c Trần Quốc Đạt – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận, Bí thư Chi bộ Viên chức hành chính 1 đại diện các Ban Chi ủy trực thuộc Đảng bộ bộ phận Cơ sở II phát biểu nhận nhiệm vụ