Lễ công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại viên chức quản lý tại Cơ sở II

539

* Ceremony of announcing and awarding the decision on mobilization, appointment and re-appointment of management officers at Foreign Trade University – HCMC Campus

On the morning of February 6th, 2023, Foreign Trade University – HCMC Campus held the Ceremony of announcing and awarding the decision of the President of Foreign Trade University on mobilization, appointment and re-appointment of management officers at HCMC Campus

Sáng ngày 06/02/2023, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương đã long trọng tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương về điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý tại Cơ sở II.

Đến tham dự buổi Lễ có sự hiện diện của PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Đảng ủy viên, Thành viên Hội đồng Trường, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc Cơ sở II; PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận, Phó Giám đốc Cơ sở II; PGS, TS Trần Quốc Trung – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận, Phó Giám đốc Cơ sở II; PGS, TS Phạm Hùng Cường – Chủ tịch Công đoàn Cơ sở thành viên Cơ sở II, Trưởng Ban QLKH&HTQT; đồng chí Phạm Văn Lực – Bí thư Đoàn Thanh niên, Trưởng, Phó các đơn vị và toàn thể viên chức Cơ sở II.

Được sự ủy quyền của Hiệu trưởng, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Đảng ủy viên, Thành viên Hội đồng Trường, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc Cơ sở II trao Quyết định điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và quà tặng của Nhà trường cho 07 viên chức gồm:

1. Quyết định về việc phân công PGS, TS Trần Quốc Trung phụ trách Ban Quản lý đào tạo.
2. Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm ThS Trần Quốc Đạt giữ chức vụ Trưởng Ban Khảo thí và đảm bảo chất lượng
3. Quyết định về việc bổ nhiệm lại TS Lê Giang Nam giữ chức vụ Trưởng Ban Truyền thông và quan hệ đối ngoại.
4. Quyết định về việc bổ nhiệm lại PGS, TS Phạm Hùng Cường giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Tư vấn giáo dục và quốc tế.
5. Quyết định về việc phân công ThS Nguyễn Thị Kim Hằng phụ trách Ban Công tác chính trị và sinh viên.
6. Quyết định về việc bổ nhiệm lại ThS Nguyễn Thị Huỳnh Giao giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Truyền thông và quan hệ đối ngoại.
7. Quyết định về việc bổ nhiệm ThS Lê Thị Hồng Diệp giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý đào tạo.

le-cong-bo-va-trao-quyet-dinh-dieu-dong-bo-nhiem-vcql-co-so-ii-1
PGS, TS Nguyễn Xuân Minh trao Quyết định phụ trách Ban Quản lý đào tạo
cho PGS, TS Trần Quốc Trung – Phó Giám đốc Cơ sở II
Assoc. Prof. PhD. Nguyen Xuan Minh – Director of Foreign Trade University – HCMC Campus awarded the Decision to be in charge of the Training Management Department for Assoc. Prof. PhD. Tran Quoc Trung – Deputy Director of Foreign Trade University – HCMC Campus

le-cong-bo-va-trao-quyet-dinh-dieu-dong-bo-nhiem-vcql-co-so-ii-2
PGS, TS Nguyễn Xuân Minh trao Quyết định điều động và bổ nhiệm Trưởng Ban Khảo thí và đảm bảo chất lượng cho ThS Trần Quốc Đạt
Assoc. Prof. PhD. Nguyen Xuan Minh – Director of Foreign Trade University – HCMC Campus awarded the Decision on mobilization and appointment of Head of Testing & Quality Assurance Department to Master Tran Quoc Dat

le-cong-bo-va-trao-quyet-dinh-dieu-dong-bo-nhiem-vcql-co-so-ii-3
PGS, TS Nguyễn Xuân Minh trao Quyết định bổ nhiệm lại Trưởng Ban Truyền thông và quan hệ đối ngoại cho TS Lê Giang Nam
Assoc. Prof. PhD. Nguyen Xuan Minh – Director of Foreign Trade University – HCMC Campus awarded the Decision on re-appointment of Head of Communications and Community Relations Department to PhD. Le Giang Nam

le-cong-bo-va-trao-quyet-dinh-dieu-dong-bo-nhiem-vcql-co-so-ii-4
PGS, TS Nguyễn Xuân Minh trao Quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc Trung tâm Tư vấn giáo dục và quốc tế cho PGS, TS Phạm Hùng Cường.
Assoc. Prof. PhD. Nguyen Xuan Minh – Director of Foreign Trade University – HCMC Campus awarded the Decision on re-appointment of Head of Centre for International Education Consultancy to Assoc. Prof. PhD. Pham Hung Cuong

le-cong-bo-va-trao-quyet-dinh-dieu-dong-bo-nhiem-vcql-co-so-ii-5
PGS, TS Nguyễn Xuân Minh trao Quyết định phụ trách Ban Công tác chính trị và sinh viên cho ThS Nguyễn Thị Kim Hằng – Phó Trưởng Ban Công tác chính trị và Sinh viên
Assoc. Prof. PhD. Nguyen Xuan Minh – Director of Foreign Trade University – HCMC Campus awarded the Decision to be in charge of the Political Education & Student Affairs Department to Master Nguyen Thi Kim Hang – Deputy Head of the Political Education & Student Affairs Department

le-cong-bo-va-trao-quyet-dinh-dieu-dong-bo-nhiem-vcql-co-so-ii-6
PGS, TS Nguyễn Xuân Minh trao Quyết định bổ nhiệm lại Phó Trưởng Ban Truyền thông và quan hệ đối ngoại cho ThS Nguyễn Thị Huỳnh Giao
Assoc. Prof. PhD. Nguyen Xuan Minh – Director of Foreign Trade University – HCMC Campus awarded the Decision on re-appointment of Deputy Head of Communications and Community Relations Department to Master Nguyen Thi Huynh Giao

le-cong-bo-va-trao-quyet-dinh-dieu-dong-bo-nhiem-vcql-co-so-ii-7
PGS, TS Nguyễn Xuân Minh trao Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Quản lý đào tạo cho ThS Lê Thị Hồng Diệp.
Assoc. Prof. PhD. Nguyen Xuan Minh – Director of Foreign Trade University – HCMC Campus awarded the Decision on appointment of Deputy Head of Training Management Department to Master Le Thi Hong Diep

Tại buổi Lễ, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Đảng ủy viên, Thành viên Hội đồng Trường, Bí thư Đảng bộ bộ phận Cơ sở II, Giám đốc Cơ sở II mong muốn các viên chức được điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cần nỗ lực, gương mẫu, tận tụy trong công việc; tích cực học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; duy trì đoàn kết nội bộ và luôn là tấm gương cho tất cả viên chức trong đơn vị.

le-cong-bo-va-trao-quyet-dinh-dieu-dong-bo-nhiem-vcql-co-so-ii-8
PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Đảng ủy viên, Thành viên Hội đồng Trường, Bí thư Đảng bộ bộ phận Cơ sở II, Giám đốc Cơ sở II phát biểu chúc mừng
Assoc. Prof. PhD. Nguyen Xuan Minh – Director of Foreign Trade University – HCMC Campus made a congratulatory speech

Đại diện viên chức quản lý được điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại, ThS Lê Thị Hồng Diệp – Phó Trưởng Ban Quản lý đào tạo phát biểu cảm ơn Lãnh đạo Nhà trường, Ban Giám đốc Cơ sở II đã quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ trong công tác và ghi nhận sự phấn đấu của các viên chức được bổ nhiệm. ThS Lê Thị Hồng Diệp khẳng định: sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, không ngừng học hỏi các đồng nghiệp đi trước, cố gắng trong công tác, giữ vững phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và có nhiều đổi mới sáng tạo trong công tác.

le-cong-bo-va-trao-quyet-dinh-dieu-dong-bo-nhiem-vcql-co-so-ii-9
ThS Lê Thị Hồng Diệp – Phó Trưởng Ban Quản lý đào tạo phát biểu cảm ơn Lãnh đạo Nhà trường, Ban Giám đốc Cơ sở II
Master Le Thi Hong Diep thanked the FTU leadership and FTU – HCMC Campus board of directors

le-cong-bo-va-trao-quyet-dinh-dieu-dong-bo-nhiem-vcql-co-so-ii-10
Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận Cơ sở II, Ban Giám đốc, Công đoàn Cơ sở thành viên Cơ sở II, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên tặng hoa chúc mừng cho viên chức quản lý nhận Quyết định điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại.
Representatives of FTU – HCMC Campus board of directors and departments gave congratulatory flowers to management officers received the decision on mobilization, appointment and re-appointment.