Lễ công bố và trao Quyết định điều động và bổ nhiệm viên chức quản lý tại Cơ sở II

127

* Ceremony of announcing and awarding the decision on mobilization and appointment of management officers at Foreign Trade University – HCMC Campus

Pursuant to Decision No. 3216/QD-DHNT and Decision No. 3218/QD-DHNT dated September 21st 2023 on the mobilization and appointment of management officials at FTU-HCMC Campus, on the morning of October 2nd, 2023, Foreign Trade University Ho Chi Minh City Campus solemnly held the ceremony to announce the Decision on mobilization and appointment of management officials at FTU-HCMC Campus.

Căn cứ Quyết định số 3216/QĐ-ĐHNT và Quyết định số 3218/QĐ-ĐHNT ngày 21/9/2023 về việc điều động và bổ nhiệm viên chức quản lý tại Cơ sở II, sáng ngày 02/10/2023, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương đã long trọng tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định về điều động, bổ nhiệm viên chức quản lý tại Cơ sở II Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến tham dự buổi Lễ có sự hiện diện của PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Đảng ủy viên, Thành viên Hội đồng Trường, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc Cơ sở II; PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận, Phó Giám đốc Cơ sở II; ThS Phạm Thu Thủy – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận, Phó Giám đốc Cơ sở II; PGS, TS Trần Quốc Trung – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận, Phó Giám đốc Cơ sở II; PGS, TS Phạm Hùng Cường – Chủ tịch Công đoàn Cơ sở thành viên Cơ sở II; Trưởng, Phó các đơn vị và toàn thể viên chức Cơ sở II.

Được sự ủy quyền của Hiệu trưởng, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Đảng ủy viên, Thành viên Hội đồng Trường, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc Cơ sở II trao Quyết định điều động, bổ nhiệm và quà tặng của Nhà trường cho 02 viên chức gồm:

1. ThS Trần Thị Ngọc Anh giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý đào tạo.

2. ThS Lê Sơn Đại giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Đào tạo quốc tế.

le-cong-bo-va-trao-quyet-dinh-dieu-dong-bo-nhiem-vcql-tai-csii-1
PGS, TS Nguyễn Xuân Minh trao Quyết định điều động và bổ nhiệm
Phó Trưởng Ban Quản lý đào tạo cho ThS Trần Thị Ngọc Anh
Assoc. Prof. PhD. Nguyen Xuan Minh awarded the Decision on mobilization and appointment of Deputy Manager of the Department of Training Management
to Master Tran Thi Ngoc Anh
le-cong-bo-va-trao-quyet-dinh-dieu-dong-bo-nhiem-vcql-tai-csii-2
PGS, TS Nguyễn Xuân Minh trao Quyết định điều động và bổ nhiệm
Phó Trưởng Ban Đào tạo quốc tế cho ThS Lê Sơn Đại
Associate Professor, PhD. Prof. Dr. Nguyen Xuan Minh handed over the Decision to mobilize and appoint Deputy Manager of the International Training Department
to Master Le Son Dai

Tại buổi Lễ, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Đảng ủy viên, Thành viên Hội đồng Trường, Bí thư Đảng bộ bộ phận Cơ sở II, Giám đốc Cơ sở II phát biểu chúc mừng 02 viên chức được bổ nhiệm và mong muốn các viên chức được điều động, bổ nhiệm cần nỗ lực hết mình vì công việc; luôn gương mẫu, tích cực học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; duy trì đoàn kết nội bộ, luôn là tấm gương cho tất cả viên chức trong đơn vị và luôn giữ nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm trong công tác và giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

le-cong-bo-va-trao-quyet-dinh-dieu-dong-bo-nhiem-vcql-tai-csii-3
PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Đảng ủy viên, Thành viên Hội đồng Trường,
Bí thư Đảng bộ bộ phận Cơ sở II, Giám đốc Cơ sở II phát biểu chúc mừng
Assoc. Prof. PhD. Nguyen Xuan Minh – Member of Party Committee, Member of the University Council, Secretary of Party Committee of Foreign Trade University – HCMC Campus, Director of Foreign Trade University – HCMC Campus made a congratulatory speech

Đại diện viên chức quản lý được điều động, bổ nhiệm, ThS Lê Sơn Đại – Phó Trưởng Ban Đào tạo quốc tế phát biểu cảm ơn Lãnh đạo Nhà trường, Ban Giám đốc Cơ sở II đã luôn quan tâm, tạo điều kiện trong công tác và cảm ơn đến toàn thể giảng viên, viên chức đã động viên, hỗ trợ giúp đỡ các viên chức quản lý hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. ThS Le Sơn Đại xin hứa sẽ nỗ lực phấn đấu trong công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và có nhiều đổi mới sáng tạo trong công tác.

le-cong-bo-va-trao-quyet-dinh-dieu-dong-bo-nhiem-vcql-tai-csii-4
ThS Lê Sơn Đại – Phó Trưởng Ban Đào tạo quốc tế phát biểu
cảm ơn Lãnh đạo Nhà trường, Ban Giám đốc Cơ sở II
Master Le Son Dai – Deputy Manager of the International Training Department
thanked the FTU leadership and FTU – HCMC Campus board of directors
le-cong-bo-va-trao-quyet-dinh-dieu-dong-bo-nhiem-vcql-tai-csii-5
PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Đại diện Ban chấp hành Đảng bộ Nhà trường,
Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, Công đoàn Trường Đại học Ngoại thương
tặng hoa chúc mừng viên chức quản lý nhận Quyết định điều động, bổ nhiệm
Assoc. Prof. PhD. Nguyen Xuan Minh – on behalf of the Executive Committee of the Party Committee of FTU, the University Council, Board of Management, and the Trade Union of Foreign Trade University, presented flowers to congratulate the management officers on receiving the decision on assignment and appointment.
le-cong-bo-va-trao-quyet-dinh-dieu-dong-bo-nhiem-vcql-tai-csii-6
Đại diện Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận Cơ sở II, Ban Giám đốc, Công đoàn Cơ sở thành viên Cơ sở II, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Cơ sở II tặng hoa chúc mừng.
Representatives of Executive Committee of the Party Committee of Foreign Trade University – HCMC Campus, Board of Directors, the Trade Union of Foreign Trade University HCMC Campus, FTU – HCM Campus Youth Union & Student Association presented flowers