Lễ công bố và trao Quyết định điều động và bổ nhiệm viên chức quản lý tại Cơ sở II

474

* Ceremony of announcing and awarding the decision on mobilization and appointment of management officers at Foreign Trade University – HCMC Campus

In order to consolidate the management officers to meet the working requirements at Foreign Trade University – HCMC Campus, on the morning of April 3rd, 2023, Foreign Trade University – HCMC Campus held the Ceremony of announcing and awarding the decision on mobilization and appointment of management officers at Foreign Trade University – HCMC Campus

Nhằm thực hiện công tác kiện toàn nhân sự quản lý để đáp ứng yêu cầu công tác tại Cơ sở II, sáng ngày 03/4/2023, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương đã long trọng tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định về điều động, bổ nhiệm viên chức quản lý tại Cơ sở II Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến tham dự buổi Lễ có sự hiện diện của PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Đảng ủy viên, Thành viên Hội đồng Trường, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc Cơ sở II; ThS Phạm Thu Thủy – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận, Phó Giám đốc Cơ sở II; PGS, TS Trần Quốc Trung – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận, Phó Giám đốc Cơ sở II; PGS, TS Phạm Hùng Cường – Chủ tịch Công đoàn Cơ sở thành viên Cơ sở II; Trưởng, Phó các đơn vị và toàn thể viên chức Cơ sở II.

Được sự ủy quyền của Hiệu trưởng, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Đảng ủy viên, Thành viên Hội đồng Trường, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc Cơ sở II trao Quyết định điều động, bổ nhiệm và quà tặng của Nhà trường cho 05 viên chức gồm:

1. Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm TS Nguyễn Thị Mai giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý đào tạo.
2. Quyết định về việc phân công ThS Đỗ Văn Vinh phụ trách Bộ môn Khoa học cơ bản.
3. Quyết định về việc bổ nhiệm TS Nguyễn Thị Mai Anh giữ chức vụ Phó Trưởng Bộ môn Quản trị kinh doanh và Tài chính – Kế toán.
4. Quyết định về việc bổ nhiệm ThS Nguyễn Thanh Tú giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức – Hành chính.
5. Quyết định về việc bổ nhiệm ThS Trần Thị Phương Trinh giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức – Hành chính.

le-cong-bo-trao-qd-dieu-dong-bo-nhiem-vcql-csii-1
PGS, TS Nguyễn Xuân Minh trao Quyết định điều động và bổ nhiệm Trưởng Ban Ban Quản lý đào tạo cho TS Nguyễn Thị Mai
Assoc. Prof. PhD. Nguyen Xuan Minh awarded the Decision on mobilization and appointment of Manager of the Department of Training Management to PhD. Nguyen Thi Mai
le-cong-bo-trao-qd-dieu-dong-bo-nhiem-vcql-csii-2
PGS, TS Nguyễn Xuân Minh trao Quyết định phụ trách Bộ môn Khoa học cơ bản cho ThS Đỗ Văn Vinh
Assoc. Prof. PhD. Nguyen Xuan Minh awarded the Decision to be in charge of the Department of Basic Science to Master Do Van Vinh
le-cong-bo-trao-qd-dieu-dong-bo-nhiem-vcql-csii-3
PGS, TS Nguyễn Xuân Minh trao Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Bộ môn Quản trị kinh doanh và Tài chính – Kế toán cho TS Nguyễn Thị Mai Anh
Assoc. Prof. PhD. Nguyen Xuan Minh awarded the Decision on appointment of Deputy Manager of the Department of Business Administration and Finance – Accounting to PhD. Nguyen Thi Mai Anh
le-cong-bo-trao-qd-dieu-dong-bo-nhiem-vcql-csii-4
PGS, TS Nguyễn Xuân Minh trao Quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức – Hành chính cho Thạc sĩ Nguyễn Thanh Tú
Assoc. Prof. PhD. Nguyen Xuan Minh awarded the Decision on mobilization and appointment of Deputy Manager of the Personnel and Administration Department to Master Nguyen Thanh Tu
le-cong-bo-trao-qd-dieu-dong-bo-nhiem-vcql-csii-5
PGS, TS Nguyễn Xuân Minh trao Quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức – Hành chính cho Thạc sĩ Trần Thị Phương Trinh
Assoc. Prof. PhD. Nguyen Xuan Minh awarded the Decision on mobilization and appointment of Deputy Manager of the Personnel and Administration Department to Master Tran Thi Phuong Trinh

Tại buổi Lễ, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Đảng ủy viên, Thành viên Hội đồng Trường, Bí thư Đảng bộ bộ phận Cơ sở II, Giám đốc Cơ sở II phát biểu giao nhiệm vụ và mong muốn các viên chức được điều động, bổ nhiệm cần nỗ lực hết mình vì công việc; luôn gương mẫu, tích cực học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; duy trì đoàn kết nội bộ và luôn là tấm gương cho tất cả viên chức trong đơn vị. Bên cạnh đó, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh khẳng định đây cũng là lần đầu tiên Ban Quản lý đào tạo, Ban Tổ chức – Hành chính được bổ nhiệm đầy đủ Trưởng Ban và 02 Phó Trưởng Ban, hy vọng viên chức quản lý được điều động, bổ nhiệm luôn giữ nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm trong công tác và giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

le-cong-bo-trao-qd-dieu-dong-bo-nhiem-vcql-csii-6
PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Đảng ủy viên, Thành viên Hội đồng Trường, Bí thư Đảng bộ bộ phận Cơ sở II, Giám đốc Cơ sở II phát biểu chúc mừng
Assoc. Prof. PhD. Nguyen Xuan Minh – Member of Party Committee, Member of the University Council, Secretary of Party Committee of Foreign Trade University – HCMC Campus, Director of Foreign Trade University – HCMC Campus made a congratulatory speech

Đại diện viên chức quản lý được điều động, bổ nhiệm, TS Nguyễn Thị Mai – Trưởng Ban Quản lý đào tạo phát biểu cảm ơn Lãnh đạo Nhà trường, Ban Giám đốc Cơ sở II đã luôn quan tâm, tạo điều kiện trong công tác và cảm ơn đến toàn thể giảng viên, viên chức đã động viên, hỗ trợ giúp đỡ các viên chức quản lý hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. TS Nguyễn Thị Mai xin hứa sẽ nỗ lực phấn đấu trong công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và có nhiều đổi mới sáng tạo trong công tác.

le-cong-bo-trao-qd-dieu-dong-bo-nhiem-vcql-csii-7
TS Nguyễn Thị Mai – Trưởng Ban Quản lý đào tạo phát biểu cảm ơn Lãnh đạo Nhà trường, Ban Giám đốc Cơ sở II
PhD. Nguyen Thi Mai – Manager of the Department of Training Management thanked the FTU leadership and FTU – HCMC Campus board of directors
le-cong-bo-trao-qd-dieu-dong-bo-nhiem-vcql-csii-8
PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Đại diện Ban chấp hành Đảng bộ Nhà trường, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, Công đoàn Trường Đại học Ngoại thương tặng hoa chúc mừng viên chức quản lý nhận Quyết định điều động, bổ nhiệm
Assoc. Prof. PhD. Nguyen Xuan Minh – on behalf of the Executive Committee of the Party Committee of FTU, the University Council, Board of Management, and the Trade Union of Foreign Trade University, presented flowers to congratulate the management officers on receiving the decision on assignment and appointment.
le-cong-bo-trao-qd-dieu-dong-bo-nhiem-vcql-csii-9
Đại diện Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận Cơ sở II, Ban Giám đốc, Công đoàn Cơ sở thành viên Cơ sở II, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Cơ sở II tặng hoa chúc mừng viên chức quản lý nhận Quyết định điều động, bổ nhiệm
Representatives of Executive Committee of the Party Committee of Foreign Trade University – HCMC Campus, Board of Directors, the Trade Union of Foreign Trade University HCMC Campus, FTU – HCM Campus Youth Union & Student Association presented flowers to congratulate the management officers on receiving the decision on assignment and appointment