Lễ kết nạp đoàn viên mới của Đoàn Thanh niên Cơ sở II Trường ĐH Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh

258

Celebrating the 92nd anniversary of the founding of the Ho Chi Minh Communist Youth Union (March 26th, 1931 – March 26th, 2023) and the 30th anniversary of the establishment of Foreign Trade University – HCMC Campus (1993 – 2003); fostering and admitting new union members who have revolutionary ideals, good political courage, and actively study, work and protect the country; contributing to building a stronger Union, the Executive Committee of the HCYU of FTU – HCMC Campus held a ceremony to admit new members for 30 young people of 19 directly subordinate HCYU. Those who have excellent achievements in study, actively participating in the Union’s activities.

Thiết thực chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023) và kỷ niệm 30 năm thành lập Cơ sở II Trường ĐH Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh (1993 – 2023) nhằm bồi dưỡng; kết nạp những đoàn viên mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, tích cực học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc; góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng phát triển vững mạnh, Ban Chấp hành Đoàn trường ĐH Ngoại thương Cơ sở II tổ chức buổi lễ kết nạp Đoàn viên mới cho 30 bạn thanh niên tiên tiến của 19 Chi đoàn trực thuộc. Đây là những bạn thanh niên có thành tích xuất sắc trong học tập, tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn.

le-ket-nap-doan-vien-moi-1
Toàn cảnh Lễ kết nạp đoàn viên mới năm 2023 (Overview of the New Union’s Member Admission Ceremony in 2023)

Đến tham dự buổi Lễ kết nạp đoàn viên mới, về phía Thành Đoàn Tp. Hồ Chí Minh có đồng chí Đào Thị Ánh – Cán bộ Ban Tổ chức – Kiểm tra Thành Đoàn, về phía Đoàn Trường có đồng chí Phạm Văn Lực – Bí Thư Đoàn Thanh niên, đồng chí Nguyễn Trần Minh Khôi – Phó Bí Thư Đoàn Thanh niên, đồng chí Trần Thị Tuyết – Phó Chủ tịch Hội sinh viên trường cùng sự có mặt của các đồng chí trong Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Chấp hành Chi đoàn các khóa, đặc biệt là 30 bạn thanh niên tiên tiến được kết nạp Đoàn.

le-ket-nap-doan-vien-moi-2
Đồng chí Nguyễn Trần Minh Khôi – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên đọc quyết định chuẩn y kết nạp đoàn viên mới (Comrade Nguyen Tran Minh Khoi – Deputy Secretary of the HCYU of FTU – HCMC Campus read the decision approving the admission of new members)

Tại buổi Lễ kết nạp, đồng chí Nguyễn Trần Minh Khôi đã thay mặt BCH Đoàn trường đọc Quyết định chuẩn y kết nạp đoàn viên mới và trao Nghị quyết, thẻ đoàn viên và huy hiệu Đoàn cho 30 thanh niên tiên tiến chính thức đứng vào hàng ngũ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

le-ket-nap-doan-vien-moi-3
Đồng chí Đào Thị Ánh – Cán bộ Ban Tổ chức – Kiểm tra Thành Đoàn và đồng chí Phạm Văn Lực – Bí thư Đoàn Thanh niên trao Nghị quyết, thẻ đoàn viên và huy hiệu Đoàn cho đoàn viên mới (Comrade Dao Thi Anh – Officer of the Organization and Inspection Committee of the HCYU in Ho Chi Minh City and Comrade Pham Van Luc – Secretary of the HCYU of FTU – HCMC Campus presented the Resolution, Union’s Membership Card and Union badge to new members)
le-ket-nap-doan-vien-moi-4
Đồng chí Đào Thị Ánh – Cán bộ Ban Tổ chức – Kiểm tra Thành Đoàn và Phó Bí thư Đoàn Thanh niên trao Nghị quyết, thẻ đoàn viên và huy hiệu Đoàn cho đoàn viên mới (Comrade Dao Thi Anh – Officer of the Organization and Inspection Committee of the HCYU in Ho Chi Minh City and Deputy Secretary of the HCYU of FTU – HCMC Campus presented the Resolution, Union’s Membership Card and Union badge to new members)

Thông qua công tác phát triển đoàn viên, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng phát triển vững mạnh. Đồng thời, tạo cơ hội cho các bạn sinh viên tiên tiến được đứng vào hàng ngũ của tổ chức Đoàn, tiếp thêm động lực phấn đấu trong quá trình học tập, rèn luyện, tu dưỡng bản thân có nhiều đóng góp cống hiến cho công tác Đoàn và phong trào sinh viên; góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình hành động, các nội dung công tác Đoàn và phong trào Thanh niên của Đoàn Trường ĐH Ngoại thương Cơ sở II tại TP. Chí Minh nói riêng và Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nói chung.