Nghiệm thu chính thức đề tài khoa học và công nghệ cấp Cơ sở 2020/2021 “Ảnh hưởng của thiên tai đến thu nhập từ nông nghiệp và biện pháp ứng phó của hộ gia đình nông thôn Việt Nam”

152

* Acceptance session of the 2020 – 2021 grassroots-level scientific research project entitled: “Impact of natural disasters on agricultural income and response measures of rural households in Vietnam”.

Implementing Decision No. 3677/QD-ĐHNT dated October 27th, 2023 on the establishment of the official Acceptance Council for the grassroots-level scientific research project, the official Acceptance Council for the scientific research project entitled “Impact of natural disasters on agricultural income and response measures of rural households in Vietnam” by Dr. Nguyen Thi Mai – Lead researcher held a meeting to evaluate the results of the project on November 10th, 2023 at Foreign Trade University – HCMC Campus.

Thực hiện Quyết định số 3677/QĐ-ĐHNT ngày 27/10/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Cơ sở, Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài cấp Cơ sở “Ảnh hưởng của thiên tai đến thu nhập từ nông nghiệp và biện pháp ứng phó của hộ gia đình nông thôn Việt Nam”, Mã số: NTCS2021 – 23 do TS Nguyễn Thị Mai làm chủ nhiệm đề tài, đã tiến hành họp đánh giá kết quả thực hiện đề tài theo hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp vào ngày 10 tháng 11 năm 2023 tại Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II tại TP.HCM.

Buổi nghiệm thu có sự tham gia của PGS, TS Trần Quốc Trung – Phó Giám đốc Cơ sở II (Chủ tịch Hội đồng), TS Đỗ Ngọc Kiên – Viện Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế (Ủy viên phản biện), TS Nguyễn Đình Bình – Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc Gia TP.HCM (Ủy viên phản biện), TS Lê Hằng Mỹ Hạnh, Bộ môn Kinh tế Luật (Ủy viên) và PGS,TS Phạm Hùng Cường – Ban QLKH&HTQT (Ủy viên – Thư ký) cùng với các thành viên trong nhóm đề tài.

Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng kết luận đề tài đã đáp ứng vượt số lượng, khối lượng theo thuyết minh gồm 01 báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài, 01 bài báo đăng trên tạp chí Scopus, 01 bài đăng trên tạp chí JIEM của trường Đại học Ngoại thương, 01 bài đăng trên tạp chí thuộc danh mục của Hội đồng Giáo sư Nhà nước 1 điểm và 02 sản phẩm đào tạo sinh viên nghiên cứu khoa học.

TS Nguyễn Thị Mai đã trình bày tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học trước Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài và báo cáo tóm tắt các nội dung đã tiếp thu chỉnh sửa tại kết luận của Hội đồng nghiệm thu sơ bộ trước đó.

Sau nội dung phản biện góp ý, đánh giá nhận xét từ Chủ tịch Hội đồng và các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu, đề tài nghiên cứu được Hội đồng nghiệm thu, đánh giá đạt loại Tốt. Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng cũng ghi nhận nhóm nghiên cứu trong thời gian ngắn đã tiếp thu và hoàn thiện đề tài nhanh chóng sau buổi nghiệm thu sơ bộ, đồng thời cũng thẳng thắn đưa ra những ý kiến phản biện mang tính xây dựng để nhóm nghiên cứu phát triển các hướng nghiên cứu chuyên sâu hơn trong tương lai.

Kết thúc buổi nghiệm thu, nhóm nghiên cứu cảm ơn Hội đồng đã dành thời gian góp ý đề tài và hoàn toàn tiếp thu các ý kiến đóng góp từ các thành viên Hội đồng.

Dưới đây là hình ảnh của buổi nghiệm thu:
Below are some pictures at the event:

anh-huong-cua-thien-tai-den-thu-nhap-tu-nong-nghiep-va-bien-phap-ung-pho-1
Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài theo hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp.
The official Acceptance session was held both face-to-face and online
anh-huong-cua-thien-tai-den-thu-nhap-tu-nong-nghiep-va-bien-phap-ung-pho-2
Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài và nhóm thành viên thực hiện đề tài.
The Official Acceptance Council and the project team