Nghiệm thu chính thức đề tài khoa học và công nghệ cấp Cơ sở năm 2020/2021 “Hoàn thiện hệ thống Đảm bảo chất lượng bên trong Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP.HCM”

168

* Acceptance session of the 2020-2021 grassroots level science research project entitled “Completing the quality assurance system inside Foreign Trade University – HCMC Campus”

Implementing Decision No. 2036/QD-ĐHNT, dated June 29th, 2023 on the establishment of the Official Acceptance Council for the grassroots level science research project, the grassroots level Official Acceptance Council of the science research project entitled “Completing the quality assurance system inside Foreign Trade University – HCMC Campus” by MSc. Tran Luc Thanh – Lead researcher held a meeting to evaluate the results of the project on June 30th, 2023 at Foreign Trade University – HCMC Campus.

Thực hiện Quyết định số 2036/QĐ-ĐHNT, ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Cơ sở, Hội đồng nghiệm thu chính thức cấp Cơ sở đề tài “Hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong Cơ sở II tại TP.Hồ Chí Minh” do ThS Trần Lục Thành – Chủ nhiệm đề tài, đã tiến hành họp đánh giá kết quả thực hiện đề tài theo hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp vào ngày 30 tháng 6 năm 2023 tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP.HCM.

Tham gia buổi nghiệm thu có PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II – Chủ tịch Hội đồng, TS Nguyễn Thế Anh – Phó Giám đốc Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng, PGS, TS Trần Quốc Trung – Phó Giám đốc Cơ sở II, TS Nguyễn Thị Mai – Trưởng Ban QLĐT tại Cơ sở II, PGS TS Phạm Hùng Cường – Trưởng Ban QLKH&HTQT.

Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng kết luận đề tài đã đáp ứng đủ số lượng, khối lượng theo thuyết minh gồm 01 báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài, 01 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước thuộc danh mục Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước và 01 sản phẩm đào tạo sinh viên nghiên cứu khoa học.

ThS Trần Lục Thành đã trình bày tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học trước Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài và báo cáo tóm tắt các nội dung đã tiếp thu chỉnh sửa tại kết luận của Hội đồng nghiệm thu sơ bộ trước đó.

Sau nội dung phản biện góp ý, đánh giá nhận xét từ Chủ tịch Hội đồng và các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu, đề tài nghiên cứu được Hội đồng nghiệm thu, đánh giá đạt loại tốt. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục bổ sung thêm một số nội dung liên quan để công trình nghiên cứu khoa học này được hoàn thiện và đạt giá trị khoa học cao về hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP.HCM, Chủ nhiệm đề tài và nhóm thành viên thực hiện đã tiếp thu, ghi nhận những ý kiến đóng góp từ phía Hội đồng và sẽ hoàn thiện công trình khoa học này trong thời gian sớm nhất.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi nghiệm thu:
Below are some pictures at the event:

hoan-thien-he-thong-dam-bao-chat-luong-ben-trong-co-so-ii-1
Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài theo hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp.
The Official Acceptance Council accepted the topic in an online combined with face-to-face meeting
hoan-thien-he-thong-dam-bao-chat-luong-ben-trong-co-so-ii-2
Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài và nhóm thành viên thực hiện đề tài.
The Official Acceptance Council and the project team