Hướng dẫn Xử trí khi có cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh viêm hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra

580

2164-hd-xu-ly-khi-co-cb-gv-nv-sv-mac-benh-virus-corona-gay-ra-1
2164-hd-xu-ly-khi-co-cb-gv-nv-sv-mac-benh-virus-corona-gay-ra-2
2164-hd-xu-ly-khi-co-cb-gv-nv-sv-mac-benh-virus-corona-gay-ra-3
2164-hd-xu-ly-khi-co-cb-gv-nv-sv-mac-benh-virus-corona-gay-ra-4