Kế hoạch hành động của ngành giáo dục Về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona và dịch bệnh mùa đông xuân năm 2020

519

2145-kh-hanh-dong-cua-nganh-gd-ve-phong-chong-virus-corona-1
2145-kh-hanh-dong-cua-nganh-gd-ve-phong-chong-virus-corona-2
2145-kh-hanh-dong-cua-nganh-gd-ve-phong-chong-virus-corona-3
2145-kh-hanh-dong-cua-nganh-gd-ve-phong-chong-virus-corona-4
2145-kh-hanh-dong-cua-nganh-gd-ve-phong-chong-virus-corona-5
2145-kh-hanh-dong-cua-nganh-gd-ve-phong-chong-virus-corona-6
2145-kh-hanh-dong-cua-nganh-gd-ve-phong-chong-virus-corona-7