Thông báo V/v đeo khẩu trang y tế để phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh

992

2139-tb-deo-khau-trang-y-te-phong-tranh-dich-benh