Thông báo V/v hạn chế sử dụng điều hòa để phòng tránh lây nhiễm và phát triển dịch bệnh

450

2138-tb-han-che-su-dung-dieu-hoa