Sinh hoạt chuyên môn Ban Đào tạo Quốc tế & Bộ môn Ngoại ngữ

678

SINH HOT CHUYÊN MÔN BAN ĐÀO TO QUC T & B MÔN NGOI NG
CÔNG TÁC GING DY VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC HC PHN NGÔN NG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TO QUC T 

Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giảng dạy và giúp các em sinh viên năm ngôn ngữ trong Chương trình đào tạo quốc tế đạt kết quả học tập tốt nhất, ngày 25/11, Ban Đào tạo Quốc tế & Bộ môn Ngoại ngữ Cơ sở II tổ chức buổi Sinh hoạt chuyên môn: “Công tác giảng dạy và đánh giá các học phần ngôn ngữ chương trình đào tạo quốc tế – International Education department held a workshop on Quality improvement of teaching and testing foundation level”.

Buổi sinh hoạt có sự tham gia của TS Nguyễn Thị Minh Hà – Trưởng Ban Đào tạo Quốc tế, ThS Nguyễn Thanh Dương – Trưởng Bộ môn Ngoại Ngữ cùng toàn thể quý Thầy Cô tại hai đơn vị.

Hình ảnh của buổi Sinh hoạt chuyên môn

Mở đầu buổi sinh hoạt chuyên môn, TS Nguyễn Thị Minh Hà đã đưa ra những nhận xét, đánh giá chung về tình hình học tập của các em sinh viên giai đoạn ngôn ngữ trong chương trình đào tạo quốc tế. Thông qua buổi sinh hoạt chuyên môn này, các Thầy Cô đóng góp ý kiến, thảo luận và thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác giảng dạy các học phần ngôn ngữ trong chương trình đào tạo quốc tế nhằm giúp các em sinh viên có kết quả học tập tốt nhất trong giai đoạn ngôn ngữ.

Một số nội dung được nêu ra thảo luận và thống nhất như: Thống nhất nội dung giảng dạy các học phần ngôn ngữ theo định hướng giúp các em sinh viên đạt kết quả thi IELTS 5.5; Thống nhất về cấu trúc đề thi, thời gian thi cho từng học phần ngôn ngữ nhằm giúp các em có trải nghiệm và làm quen với cấu trúc và hình thức thi IELTS thực tế.

Bên cạnh đó, việc định hướng tạo động lực cho các em trong quá trình học tập được Trưởng Ban Đào tạo Quốc tế đặc biệt nhấn mạnh. Môi trường học tập mới, khả năng tiếp thu không đồng đều giữa các em rất cần các Thầy Cô quan tâm, có phương pháp giảng dạy phù hợp để các em có động lực phấn đấu.

Tại buổi sinh hoạt chuyên môn, ThS Nguyễn Thanh Dương – Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ và các thầy cô đã phát biểu, chia sẻ kinh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy chương trình. Đồng thời, các Thầy Cô đánh giá cao khi Ban Đào tạo Quốc tế đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn, giúp các Thầy Cô trong Bộ môn Ngoại ngữ và Ban ĐTQT có thể thống nhất và thuận tiện triển khai các công tác liên quan.