Sinh hoạt chuyên môn tại Ban Tổ chức – Hành chính, Năm học 2020 – 2021

303

* Training activities of the Personnel and Administration Department in the academic year 2020-2021
Implementing the policy of Foreign Trade University – Ho Chi Minh Campus, in the academic year 2020-2021, the Personnel and Administration Department especially focused on training activities for staff at the Department. The training sessions were planned and held monthly to create opportunities for staff to learn, share experiences, exchange knowledge and professional skills. In addition, training activities help all staff promptly update and disseminate new regulations and guidelines of the State, School, and FTU-HCM Campus to improve the work quality.

Thực hiện chủ trương của Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương, trong năm học 2020 – 2021, Ban Tổ chức – Hành chính đặc biệt quan tâm tới công tác tập huấn, sinh hoạt chuyên môn tại đơn vị. Các buổi tập huấn, sinh hoạt chuyên môn được xây dựng, lập kế hoạch và tổ chức định kỳ hàng tháng tạo cơ hội cho viên chức học tập, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cũng như kịp thời cập nhật, phổ biến các quy định, hướng dẫn mới của Nhà nước, Nhà trường và Cơ sở II liên quan đến mảng công tác do Ban phụ trách để nâng cao chất lượng công tác.

sinh-hoat-chuyen-mon-tai-ban-to-chuc-hanh-chinh-2
Các chuyên đề tập huấn, sinh hoạt chuyên môn gắn với các công tác chuyên môn cũng như bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ cho viên chức trong Ban, cụ thể:

STT Thời gian Nội dung buổi sinh hoạt Báo cáo viên Hình thức
1 08/2020 Phổ biến quy trình xử lý hồ sơ nghỉ phép, nghỉ không hưởng lương, nghỉ thai sản Đoàn Thị Thiên Nga Trực tiếp
2 09/2020 Phổ biến quy trình đánh giá phân loại viên chức Trần Thị Phương Trực tiếp
3 10/2020 Phổ biến quy trình quy hoạch viên chức quản lý tại Cơ sở II Nguyễn Thế Phương Trực tiếp
4 11/2020 Phổ biến quy trình làm hồ sơ đi nước ngoài của viên chức CS2 Hoàng Thị Thanh Trực tiếp
5 12/2020 Phổ biến quy trình tổ chức các lớp bồi dưỡng Hoàng Thị Thanh Trực tiếp
6 01/2021 Kỹ năng trình bày văn bản hiệu quả Trần Lục Thành Trực tiếp
7 02/2021 Hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ công tác của Admin Wework Nguyễn Thế Phương Trực tuyến
8 03/2021 Hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ công tác xử lý cho viên chức thôi việc Đoàn Thị Thiên Nga Trực tiếp
9 04/2021 Hướng dẫn về một số lưu ý khi thực hiện soạn thảo văn bản tại Cơ sở II Lê Thị Vân Anh Trực tiếp
10 05/2021 Hướng dẫn về quy trình thực hiện công tác xét chuyển HĐLV Trần Thị Phương Trực tuyến
Nhận thấy được tầm quan trọng của các buổi tập huấn, sinh hoạt chuyên môn, báo cáo viên là viên chức Ban Tổ chức – Hành chính đã nghiêm túc chuẩn bị kỹ lưỡng các chuyên đề báo cáo, cung cấp tài liệu, cơ sở pháp lý đảm bảo chặt chẽ, chuyên nghiệp và đúng quy định. Viên chức trong đơn vị tham gia tích cực, thảo luận và chia sẻ sôi nổi. Đặc biệt, Ban Tổ chức – Hành chính rất vinh dự khi mời được Phó Giám đốc phụ trách tham dự các buổi sinh hoạt chuyên môn và nhận được các góp ý, chia sẻ kinh nghiệm quý báu từ Phó Giám đốc.
sinh-hoat-chuyen-mon-tai-ban-to-chuc-hanh-chinh1
Các viên chức tham dự tập huấn chuyên môn T09/2020