Áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam

632

Nhằm tăng cường giao lưu trao đổi học thuật và kiến thức thực tiễn cho giảng viên trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu, vào ngày 16/10/2019 vừa qua, Bộ môn Nghiệp vụ đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam”. Buổi sinh hoạt chuyên môn được diễn ra với phần trình bày của BCV Huỳnh Nhật Hưng, Chủ nhiệm kiểm toán, Công ty Kiểm toán Ernts & Young Việt Nam, cùng với sự tham dự của các giảng viên Tổ Kế toán kiểm toán, Tài chính ngân hàng.

Trong buổi sinh hoạt chuyên môn, báo cáo viên đã khái quát được tình hình áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) trên thế giới, trên cơ sở đó nhấn mạnh lộ trình tất yếu phải áp dụng IFRS tại Việt Nam. Cụ thể, hiện nay Việt Nam có 26 chuẩn mực kế toán ban hành từ năm 2000 đến năm 2005, tuy nhiên thông tư 200/2014/TT-BTC và 202/2014/TT-BTC ban hành sau lại có nhiều điểm không thống nhất với các chuẩn mực kế toán. Do đó, trước xu thế chung phải áp dụng IFRS, Bộ Tài chính đã đưa ra lộ trình 3 giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2030 sẽ hoàn tất việc áp dụng IFRS cho các doanh nghiệp Việt Nam. Các giảng viên Tổ Kế toán kiểm toán và Tài chính ngân hàng tham dự đã tích cực tham gia trao đổi và chia sẻ những hiểu biết và quan điểm của mình về xu hướng áp dụng IFRS tại Việt Nam, những vướng mắc mà các doanh nghiệp Việt Nam sẽ gặp phải, cũng như những khó khăn của sinh viên khi tiếp cận các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế và các giải pháp tháo gỡ.

Buổi sinh hoạt chuyên môn đã tạo cơ hội cho các giảng viên Bộ môn Nghiệp vụ cập nhật và trao đổi kiến thức thực tiễn, làm chất liệu cho quá trình giảng dạy và nghiên cứu của mình tại Cơ sở II.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi sinh hoạt chuyên môn ngày 16/10/2019 của Bộ môn Nghiệp vụ.

1951-shcm