Bản tin sinh hoạt chuyên môn “Chia sẻ phương pháp giảng dạy Module ESP – Tiếng Anh chuyên ngành”

611

Nằm trong chuỗi hoạt động nâng cao chất lượng chuyên môn và giảng dạy Tiếng Anh thương mại tại Cơ sở II trường Đại học Ngoại thương tp. HCM, ngày 04/5/2017, Bộ môn Tiếng Anh đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Chia sẻ phương pháp giảng dạy Module ESP – Tiếng Anh chuyên ngành”.

Báo cáo viên của chương trình, Trưởng Bộ môn Tiếng Anh – Ths, GVC Lê Hồng Linh đã chia sẻ những kinh nghiệm và thủ thuật trong tổ chức, điều khiển lớp học thông qua các hoạt động trong lớp gồm thuyết trình và phản biện, kỹ năng hùng biện và đọc hiểu của sinh viên, kỹ thuật giám sát lớp hiệu quả; qua đó tăng cường áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực và kết nối giữa lý luận và thực tiễn. Trong không khí tham luận sôi nổi và cởi mở của buổi sinh hoạt, các giáo viên đã đưa ra những ý kiến đóng góp thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác dạy và học Tiếng Anh thương mại của Bộ môn Tiếng Anh trong thời gian tới./.