Bộ môn Cơ sở – Cơ bản tổ chức hoạt động ngoại khóa các môn Lý luận Chính trị giành cho sinh viên khóa K58CLC2 và K58CLC3

577

Nhằm tăng cường liên hệ giữa lý thuyết và thực tiễn, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Nhà trường và doanh nghiệp, ngày 05/10/2019, Bộ môn Cơ sở – Cơ bản Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II tại TP.HCM đã phối hợp với Câu lạc bộ Lý luận Trẻ tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa với chủ đề “Trí tuệ cảm xúc dưới góc nhìn Triết học Mác – Lênin” cho sinh viên các lớp K58CLC2 và K58CLC3, với phần trình bày của Nguyễn Thùy Liên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Tư vấn và đào tạo quản trị tinh thần Proself.

Trong buổi sinh hoạt ngoại khóa, báo cáo viên đã giới thiệu tổng quan về trí tuệ cảm xúc, phương thức khơi nguồn, duy trì và phát triển nguồn cảm xúc tích cực, vận dụng kiến thức môn Triết học Mác – Lênin vào phân tích trí tuệ cảm xúc; đồng thời định hướng cho sinh viên trong quá trình xây dựng, rèn luyện, vận dụng nguồn cảm xúc tích cực vào học tập và cuộc sống. Các sinh viên tham dự tích cực trao đổi và chia sẻ những quan điểm khác nhau xoay quanh trí tuệ cảm xúc dưới góc nhìn triết học. Dưới đây là một số hình ảnh của buổi sinh hoạt ngoại khóa ngày 05/10/2019:

1927-Hoat-dong-ngoai-khoa-sv-K58clc2-k58clc3-1
Báo cáo viên trình bày tại buổi sinh hoạt ngoại khóa
1927-Hoat-dong-ngoai-khoa-sv-K58clc2-k58clc3-2
Sinh viên tham gia thảo luận tại buổi sinh hoạt ngoại khóa
1927-Hoat-dong-ngoai-khoa-sv-K58clc2-k58clc3-3
Ban Tổ chức, Báo cáo viên và sinh viên chụp hình lưu niệm