Bộ môn CS – CB sinh hoạt chuyên môn tháng 11/2017

510

Nhằm tăng cường sự kết nối, chia sẻ kiến thức chuyên môn và hợp tác nghiên cứu khoa học giữa giảng viên các Cơ sở thuộc trường Đại học Ngoại thương, thực hiện theo ý kiến các chỉ đạo của của Ban Giám hiệu và Ban Giám đốc Cơ sở II, ngày 25/11/2017 Bộ môn Cơ sở – Cơ bản (BM CSCB) đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn với chủ đề: “Trao đổi về một số vấn đề chuyên môn trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học” với phần trình bày của PGS,TS Từ Thúy Anh – Giảng viên Khoa Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương.

Trong buổi sinh hoạt chuyên môn, PGS, TS Từ Thúy Anh đã có sự giao lưu và tìm hiểu khái quát công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và nguồn nhân lực của BM CSCB. Sau đó báo cáo viên tập trung trình bày về các giải pháp cần thiết để nâng cao chất lượng trong hai mảng hoạt động gồm: giảng dạy và nghiên cứu khoa học. PGS, TS Từ Thúy Anh nhấn mạnh đến việc kết hợp giảng dạy một số môn học cho từng giảng viên nhằm nâng cao khả năng áp dụng các kiến thức cơ sở vào thực tiễn. Đồng thời báo cáo viên đề xuất hướng cộng tác nghiên cứu khoa học giữa giảng viên BM CSCB và khoa Khoa Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương.

Buổi sinh hoạt chuyên môn diễn ra trong không khí nghiêm túc lắng nghe, trao đổi sôi nổi và những chia sẻ sâu sắc, chân tình của báo cáo viên đã giúp các giảng viên tham dự rút ra nhiều kinh nghiệm trong việc giảng dạy, học tập và bồi dưỡng năng lực nghiên cứu của mình.
Sau đây là hình ảnh buổi sinh hoạt chuyên môn ngày 25/11/2017