Bộ môn nghiệp vụ tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn “Một số vấn đề thực tế về sở hữu trí tuệ”

386

Nhằm giúp giảng viên cập nhật kiến thức thực tiễn vào bài giảng, Bộ môn Nghiệp vụ buổi sinh hoạt chuyên môn tháng 12/2018 với nội dung “Một số vấn đề thực tế về sở hữu trí tuệ” với phần trình bày của báo cáo viên Trần Giang Khuê – Phó Trưởng Đại diện, phụ trách Văn phòng phía Nam của Cục Sở hữu trí tuệ.

Tham dự buổi sinh hoạt chuyên môn có sự hiện diện của TS. Phạm Thị Mai Khanh – Phó Trưởng Bộ môn Nghiệp vụ và các giảng viên Tổ Thương mại quốc tế, giảng viên môn Sở hữu trí tuệ, các giảng viên khác có quan tâm.

Bắt đầu buổi sinh hoạt chuyên môn, báo cáo viên giới thiệu tổng quan về quyền sở hữu trí tuệ, trong đó tập trung vào hai khái niệm tên thương mại, nhãn hiệu và sự xung đột quyền giữa hai đối tượng này thông qua một số tranh chấp cụ thể tại thị trường Việt Nam. Trên cơ sở đó, báo cáo viên cũng trình bày một số định hướng trong tương lai về việc sửa đổi, bổ sung các chính sách pháp luật để giải quyết các xung đột này. Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, giảng viên và báo cáo viên đã có cơ hội thảo luận về một số vấn đề thực tế liên quan đến việc bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam và hướng tiếp cận với một số quy định của Điều ước quốc tế mà Việt Nam đã cam kết tham gia thông qua việc thảo luận các tình huống thực tế đã phát sinh.

Buổi sinh hoạt chuyên môn đã diễn ra trong không khí tranh luận và chia sẻ sôi nổi, nhiệt tình giữa báo cáo viên và giảng viên tham dự, qua đó, các giảng viên tham gia thu được những chất liệu ý nghĩa và quý giá cho quá trình công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi sinh hoạt chuyên môn tháng 12/2018 của Bộ môn nghiệp vụ.

1389-sinh-hoat-chuyen-mon-bmnv-t12-1
 
1389-sinh-hoat-chuyen-mon-bmnv-t12-2