Bộ môn Nghiệp vụ tổ chức hội nghị báo cáo thực tế năm học 2017-2018

463

Nhằm nâng cao năng lực của giảng viên trong việc bổ sung hàm lượng thực tiễn vào bài giảng các môn học và theo Quyết định số 739/QĐ-ĐHNT-TCHC ngày 18/12/2008 của Trường Đại học Ngoại thương về bồi dưỡng và đi thực tế, giảng viên của Bộ môn Nghiệp vụ đã đi thực tế tại các cơ quan, doanh nghiệp trong năm học 2017 – 2018. Để có cơ sở đánh giá việc hoàn thành công tác bồi dưỡng và đi thực tế của giảng viên, Bộ môn Nghiệp vụ đã tổ chức các buổi Hội nghị báo cáo nội dung đi thực tế của giảng viên trong các ngày 16/5/2018, 29/5/2018, 30/5/2018, 31/5/2018. Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Giám đốc Cơ sở II, TS Phạm Hùng Cường – Trưởng Ban QLKH & HTQT, Ban Chủ nhiệm Bộ môn cùng toàn thể giảng viên Bộ môn Nghiệp vụ.

Tại Hội nghị, mỗi giảng viên lần lượt trình bày những vấn đề cốt yếu đã đúc kết được trong quá trình tìm hiểu thực tế tại các cơ quan, doanh nghiệp; các nghiên cứu chuyên sâu theo chủ đề cũng như mối liên hệ giữa các kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn đã thu được với các môn học mà mình đang phụ trách. Mỗi báo cáo nội dung thực tế của từng giảng viên đều được đánh giá, nhận xét bởi đại diện Ban Chủ nhiệm Bộ môn Nghiệp vụ. Hội nghị diễn ra trong không khí khoa học, nghiêm túc và cởi mở với nhiều nội dung kiến thức thực tế sinh động, bổ ích.
Phát biểu kết thúc tại Hội nghị, PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Giám đốc CS II, đã khẳng định lại tầm quan trọng của công tác đi thực tế và đánh giá cao việc tổ chức hoạt động thực tế cũng như nỗ lực trong việc thu thập, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của giảng viên Bộ môn Nghiệp vụ.
Dưới đây là một số hình ảnh về các buổi Hội nghị báo cáo thực tế năm học 2017 – 2018 của Bộ môn Nghiệp vụ.