Bộ môn nghiệp vụ tổ chức sinh hoạt chuyên môn tháng 8/2018

575

Nhằm nâng cao kiến thức thực tiễn và bồi dưỡng cho giảng viên, Bộ môn Nghiệp vụ đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn với 2 chủ đề: “Nền kinh tế phi chính thức ở Việt Nam: nguồn gốc và yếu tố quyết định” và “Nghiên cứu về hành vi người tiêu dùng” trong tháng 8/2018. Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề có sự hiện diện của Ban Chủ nhiệm Bộ môn, PGS, TS Nguyễn Hoàng Ánh – giảng viên Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở Hà Nội, TS Liên Lê – giảng viên Trường Đại học Sheffield (Anh) và toàn thể giảng viên Bộ môn Nghiệp vụ.

Với chủ đề thứ nhất, báo cáo viên đã giới thiệu tổng quan về nền kinh tế phi chính thức và liên hệ thực tế nghiên cứu về nền kinh tế phi chính thức ở Việt Nam, bao gồm: khái niệm, các vấn đề cần nghiên cứu, mô hình nghiên cứu, các cách đo lường tính phi chính thức, phương pháp nghiên cứu và dữ liệu nghiên cứu. Bên cạnh đó, báo cáo viên đã chia sẻ một số kết quả nghiên cứu ban đầu cũng như các hàm ý của nghiên cứu đối với Chính phủ, chính quyền địa phương và doanh nghiệp như hỗ trợ tinh thần khởi nghiệp của phụ nữ, nêu bật những lợi thế của hoạt động chính thức, đặc biệt trong ngành sản xuất và dịch vụ…

Với chủ đề thứ hai, báo cáo viên đã trình bày nội dung về tâm lý học hành vi, áp dụng nghiên cứu về tâm lý học để tác động vào hành vi của khách hàng cá nhân. Có nhiều kiểu tâm lý khác nhau của mỗi cá nhân và nó cũng tác động đến hành vi của khách hàng theo những cách khác nhau. Trong giảng dạy, việc đưa các tình huống thực tế và các hoạt động trải nghiệm sẽ giúp cho bài giảng sinh động hơn, sinh viên nhờ đó chủ động tham gia vào các cuộc tranh luận cũng như ứng dụng các mô hình lý thuyết đã học vào thực tế.

Thông qua việc minh họa số liệu, hình ảnh và trình bày lôi cuốn, các báo cáo viên đã thu hút sự tập trung chú ý lắng nghe, đặt câu hỏi, trao đổi nhiệt tình và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm của các giảng viên trong bộ môn. Buổi sinh hoạt chuyên môn đã giúp các giảng viên cập nhật nhiều thông tin hữu ích trong giảng dạy cũng như nghiên cứu khoa học.

Sau đây là hình ảnh buổi sinh hoạt chuyên môn tháng 8/2018.

1217-bo-mon-nghiep-vu-to-chuc-sinh-hoat-chuyen-mon-thang-8-2018