Bộ môn Nghiệp vụ tổ chức sinh hoạt chuyên môn về hướng dẫn và chấm Khóa Luận tốt nghiệp

501

Chiều ngày 22/12/2017 tại hội trường A41 Bộ môn Nghiệp vụ đã tổ chức Sinh hoạt chuyên môn về công tác hướng dẫn và chấm Khóa luận tốt nghiệp.

Đây là hoạt động học thuật được tổ chức thường kỳ nhằm tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm chuyên môn sau mỗi đợt hướng dẫn và chấm khóa luận tốt nghiệp. Tham dự buổi sinh hoạt chuyên môn có đại diện Ban Giám đốc – PGS. TS Nguyễn Thị Thu Hà, Ban chủ nhiệm Bộ môn Nghiệp vụ và các giảng viên thuộc Bộ môn Nghiệp vụ và Bộ môn Cơ sở – Cơ bản có tham gia hướng dẫn sinh viên viết khóa luận tốt nghiệp. Tại buổi sinh hoạt chuyên môn, các giảng viên đã trao đổi sôi nổi về thực tiễn hướng dẫn và chấm các khóa luận tốt nghiệp có sử dụng kỹ thuật Phân tích nhân tố khám phá – EFA và các vấn đề liên quan về xây dựng mô hình nghiên cứu, cơ cấu điểm đánh giá… Các kết quả trao đổi, thống nhất tại Sinh hoạt chuyên môn sẽ là căn cứ để tiếp tục nâng cao giá trị học thuật và cải tiến công tác đánh giá khóa luận tốt nghiệp của sinh viên trong thời gian tới.

Các GVHD trao đổi tại buổi sinh hoạt chuyên môn