Bộ môn Tiếng Anh tổ chức sinh hoạt chuyên môn với chủ đề ứng dụng văn hóa Mỹ trong kinh doanh

584

Nhằm tăng cường giao lưu trao đổi học thuật và kiến thức thực tiễn cho giảng viên trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu, vào ngày 31/10/2019 vừa qua, Bộ môn tiếng Anh đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “American Cultural Application in Business Context”. Buổi sinh hoạt chuyên môn được diễn ra với phần trình bày của Ông Loren Lancaster, doanh nhân – giám đốc công ty cổ phần Noble Network, người sáng lập tổ chức Front Range Venture Connections, Inc (Hoa Kỳ), cùng với sự tham dự của các giảng viên Bộ môn tiếng Anh.

Trong buổi sinh hoạt chuyên môn, báo cáo viên đã giới thiệu khái quát những giá trị và chuẩn mực liên quan đến văn hóa kinh doanh của người Mỹ, tạo nên nét đặc trưng trong hoạt động kinh doanh của đất nước này. Cụ thể, văn hóa kinh doanh Mỹ mang tính cạnh tranh cao, lấy hiệu quả công việc làm thước đo thành tích, tôn trọng pháp luật, tự do cá nhân và sự riêng tư trong công việc. Trên cơ sở đó, báo cáo viên nhấn mạnh những lưu ý đối với doanh nhân Việt Nam về sự khác biệt văn hoá trong quá trình giao tiếp, đàm phán với các đối tác nước bạn. Các giảng viên Bộ môn tiếng Anh tham dự đã tích cực tham gia trao đổi và chia sẻ những hiểu biết và quan điểm của mình về các khía cạnh văn hóa Mỹ trong hoạt động kinh doanh, những vướng mắc mà các doanh nghiệp Việt Nam sẽ gặp phải, cũng như những khó khăn của sinh viên khi thực hành giao tiếp kinh doanh với đối tác người Mỹ.

Buổi sinh hoạt chuyên môn đã tạo cơ hội cho các giảng viên Bộ môn tiếng Anh cập nhật và trao đổi kiến thức thực tiễn, làm chất liệu cho quá trình nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu của mình tại Cơ sở II.

Dưới đây là hình ảnh của buổi sinh hoạt chuyên môn:

1963-shcm-bmta-1
1963-shcm-bmta-2
1963-shcm-bmta-3