Bộ môn Tiếng Anh tổ chức tập huấn phương pháp giảng dạy Tiếng Anh cho giảng viên

614

* English Teaching Methodology Training Sessions for the lecturers of English Faculty

The English Faculty organized training sessions on English Teaching Methodology for the English lecturers from October 21 to Ocober 23, 2020. The training sessions were led by experts from SEAMEO RETRAC. The major objective of the training program is to improve participants’ English language teaching methodology.

Căn cứ Tờ trình số 2292/TTr-CSII ngày 24/10/2019 về dự toán Đào tạo và Bồi dưỡng năm 2020 đã được Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương phê duyệt, từ ngày 21 đến 23/10/2020, Bộ môn tiếng Anh Trường Đại học Ngoại thương CSII tại TP.HCM đã tổ chức tập huấn với chủ đề “Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh” nhằm giúp giảng viên nâng cao trình độ, cập nhật các phương pháp giảng dạy tiếng Anh hiện đại và nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà Trường. Buổi tập huấn được diễn ra với phần trình bày của các chuyên gia đến từ trung tâm SEAMEO RETRAC cùng với sự tham dự của toàn thể giảng viên Bộ môn tiếng Anh.

Phần trình bày của các báo cáo viên bao gồm hai phần lý thuyết lồng ghép với thực hành. Các báo cáo viên đã giới thiệu tổng quan về các chủ đề: Các hoạt động trong giảng dạy các kỹ năng tích hợp (Differentiating activities in teaching integrated skills), Sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong giảng dạy ngôn ngữ (Using ICT in Language Instructions), Quản lý lớp học và động lực của người học (Classroom management and motivation), Sử dụng tài liệu giảng dạy (Use of Instructional Materials), Dạy học qua bài tập và qua dự án (Task-based and project-based Learning), Tiếng Anh giảng dạy (English for Teaching).

Bên cạnh đó, báo cáo viên cũng chia sẻ và hướng dẫn rất nhiều hoạt động nhằm tạo hứng thú cho sinh viên, kết hợp được các kĩ năng, thay đổi không khí lớp học và tận dụng được những nguồn lực sẵn có tại lớp. Các giảng viên bộ môn đã tích cực tham gia trải nghiệm các hoạt động trên; đồng thời cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, những thành công cũng như những khó khăn của mình với các đồng nghiệp và với báo cáo viên nhằm tìm ra hướng giải quyết tốt nhất.

Buổi tập huấn diễn ra sôi nổi, bổ ích và đã tạo cơ hội cho các giảng viên Bộ môn tiếng Anh cập nhật những phương pháp mới nhằm hỗ trợ cho quá trình nâng cao chất lượng giảng dạy tại Cơ sở II.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn:

Các chuyên gia từ SEAMEO RETRAC và giảng viên Bộ môn Tiếng Anh, Cơ sở II trường Đại học Ngoại thương tại các Buổi Tập huấn giảng dạy tiếng Anh (The experts from SEAMEO RETRAC and lecturers of English Department – Foreign Trade Univeristy, HCMC Campus at the English Teaching Methodology Training Sessions)