Giảng viên Bộ môn Cơ sở cơ bản sinh hoạt chuyên môn về “Trao đổi kinh nghiệm khuyến khích sinh viên học tập chủ động ở bậc đại học”

352

Nhằm nâng cao năng lực thực tiễn của giảng viên, đáp ứng được những yêu cầu mới trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế, đồng thời nâng cao năng lực của giảng viên trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học, ngày 20 tháng 5 năm 2019, Bộ môn Cơ sở – Cơ bản đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn với chủ đề: “Trao đổi kinh nghiệm khuyến khích sinh viên học tập chủ động ở bậc đại học” với phần báo cáo của TS Phạm Mỹ Hạnh – Giảng viên Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Tại buổi sinh hoạt chuyên môn, TS Phạm Mỹ Hạnh đã trình bày các nội dung liên quan đến việc học tập chủ động của sinh viên, như: (1) các yếu tố tác động đến năng lực tự học của sinh viên; (2) thực trạng năng lực tự học của sinh viên hiện nay nói chung và sinh viên Đại học Ngoại thương nói riêng; (3) một số giải pháp góp phần nâng cao năng lực tự học của sinh viên trong điều kiện đào tạo theo tín chỉ.

Trong phần trình bày của mình, Báo cáo viên nhấn mạnh các yêu cầu đặt ra trong bối cảnh AI (trí tuệ nhân tạo) đang dần thay thế lực lượng lao động hiện có, mục tiêu của giáo dục là đồng hành và kiểm soát AI, và năng lực tự học, tự nghiên cứu chính là yếu tố cốt lõi giúp sinh viên không bị đào thải khỏi thị trường lao động. Năng lực tự học lại chịu sự tác động của các yếu tố bên trong thuộc về bản thân người học cũng như các yếu tố bên ngoài như sự giảng dạy của giảng viên, nhà trường, gia đình, xã hội, môi trường xung quanh,…Vì vậy, nâng cao năng lực tự học của sinh viên chính là nâng cao các yếu tố thuộc nội hàm khái niệm năng lực tự học và nâng cao tính tích cực của các yếu tố tác động đến năng lực tự học của sinh viên.

Buổi chia sẻ đã thu hút được sự tập trung, trao đổi từ các giảng viên trong Bộ môn và giúp cho giảng viên có điều kiện tiếp cận thêm nhiều kênh thông tin về năng lực tự học, cũng như các yếu tố tác động đến năng lực tự học của sinh viên. Qua đó, giảng viên sẽ có thêm nhiều tư liệu, phong phú thêm cho bài giảng và có cơ sở hoàn thiện, phát triển kỹ năng sư phạm của mình để tạo động lực tích cực cho việc học tập của sinh viên.

Sau đây là hình ảnh buổi sinh hoạt chuyên môn ngày 20/5/2019

1653-giang-vien-bo-mon-co-so-co-ban-sinh-hoat-chuyen-mon-ve-trao-doi-kinh-nghiem-khuyen-khich-sinh-vien-hoc-tap-o-bac-dai-hoc
Các giảng viên Bộ môn Cơ sở Cơ bản chụp ảnh lưu niệm cùng báo cáo viên