Giảng viên Bộ môn Cơ sở – Cơ bản tìm hiểu về “Triết lý kinh doanh và vai trò của nó đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp – Trường hợp điển hình Công ty Aeon Việt Nam”

395

Nhằm nâng cao năng lực thực tiễn của giảng viên để đáp ứng được những yêu cầu mới trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế, đồng thời tăng cường sự kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp, ngày 07 tháng 03 năm 2019, Bộ môn Cơ sở – Cơ bản đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn với chủ đề: “Triết lý kinh doanh và vai trò của nó đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp – Trường hợp điển hình Công ty Aeon Việt Nam” với phần báo cáo của Bà Trần Thị Ngọc Tú – Trưởng phòng Phát triển kinh doanh mới – Công ty Aeon Việt Nam.

Tại buổi sinh hoạt chuyên môn, Bà Trần Thị Ngọc Tú giới thiệu các nội dung liên quan đến triết lý kinh doanh như: các quan niệm khác nhau về triết lý kinh doanh, hình thức thể hiện và vai trò của triết lý kinh doanh đối với doanh nghiệp. Theo đó, báo cáo viên đã làm nổi bật ba vai trò của triết lý kinh doanh trong quản lý và phát triển doanh nghiệp, gồm: (1) tạo ra phương thức phát triển bền vững của doanh nghiệp; (2) công cụ định hướng và cơ sở quản lý chiến lược, tạo nên thành công của doanh nghiệp; (3) phương tiện để giáo dục, phát triển nguồn nhân lực và đào tạo nguồn nhân lực mang phong cách làm việc đặc thù của doanh nghiệp.

Buổi chia sẻ đã thu hút được sự quan tâm rất lớn từ các giảng viên tham dự, qua đó giúp giảng viên có thêm nhiều tư liệu để minh hoạ cho việc ứng dụng quy luật giá trị, phép biện chứng duy vật trong hoạt động quản trị và kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, những nội dung trao đổi tại buổi sinh hoạt chuyên môn cũng giúp giảng viên có thêm cơ sở định hướng cho sinh viên về triết lý kinh doanh trong quá trình khởi nghiệp. Đây cũng chính là cơ hội thiết thực để các giảng viên tăng cường giao lưu và kết nối với cộng đồng doanh nghiệp.

Sau đây là hình ảnh buổi sinh hoạt chuyên môn ngày 07/03/2019

1515-shcm-giang-vien-cscb-tim-hieu-ve-triet-ly-kinh-doanh
Các giảng viên Bộ môn Cơ sở Cơ bản chụp ảnh lưu niệm cùng báo cáo viên