Giảng viên tổ lý luận chính trị sinh hoạt chuyên môn về “Xây dựng thang đo đánh giá năng lực tư duy phản biện”

417

Nhằm nâng cao năng lực thực tiễn của giảng viên, đáp ứng được những yêu cầu mới trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế, đồng thời nâng cao năng lực của giảng viên trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học, ngày 15 tháng 5 năm 2019, Bộ môn Cơ sở – Cơ bản đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn với chủ đề: “Xây dựng thang đo đánh giá năng lực tư duy phản biện” với phần báo cáo của ThS Lê Thị Xuân Sang – Giảng viên Bộ môn Cơ sở Cơ bản.

Tại buổi sinh hoạt chuyên môn, ThS Lê Thị Xuân Sang đã trình bày các nội dung liên quan đến việc xây dựng thang đo đánh giá năng lực tư duy phản biện, như: (1) các cơ sở khi xây dựng thang đo năng lực tư duy phản biện; (2) cách thức tiến hành làm bảng khảo sát, thực nghiệm; (3) một số kết luận liên quan về kết quả thực nghiệm.
Trong phần trình bày của mình, Báo cáo viên nhấn mạnh các yêu cầu đặt ra khi tiến hành xây dựng bảng khảo sát, nội dung, mục đích thực nghiệm và khẳng định dựa vào các bài tập tình huống, sinh viên phải vận dụng kỹ năng tư duy phản biện để giải quyết. Từ đó, xác định được biểu hiện, mức độ kỹ năng tư duy phản biện của sinh viên, đánh giá chính xác hơn về thực trạng tư duy phản biện của sinh viên.
Buổi chia sẻ đã thu hút được sự tập trung, trao đổi từ các giảng viên trong Bộ môn và giúp cho giảng viên có điều kiện tiếp cận thêm nhiều tình huống mới có định hướng trong khảo sát. Qua đó, giảng viên sẽ có thêm nhiều tư liệu, phong phú thêm bài giảng của mình và có những định hướng mới trong nghiên cứu khoa học.

Sau đây là hình ảnh buổi sinh hoạt chuyên môn ngày 15/5/2019

1643-xay-dung-thang-do-danh-gia-nang-luc-tu-duy-phan-bien
Các giảng viên Bộ môn Cơ sở Cơ bản chụp ảnh lưu niệm cùng báo cáo viên