Giảng viên Tổ Toán – Tin sinh hoạt chuyên môn về “Một số ứng dụng tin học trong Toán tài chính”

571

Nhằm nâng cao năng lực thực tiễn của giảng viên, đáp ứng được những yêu cầu mới trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế, đồng thời nâng cao năng lực của giảng viên trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học, ngày 24 tháng 4 năm 2019, Bộ môn Cơ sở – Cơ bản đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn với chủ đề: “Một số ứng dụng Tin học trong Toán tài chính.” với phần báo cáo của ThS Trần Thái Diệu Hằng – Giảng viên Bộ môn Cơ sở Cơ bản.

Tại buổi sinh hoạt chuyên môn, ThS Trần Thái Diệu Hằng giới thiệu các nội dung liên quan ứng dụng của tin học trong toán tài chính thông qua các nội dung cụ thể như: (1) Giới thiệu một số hàm tài chính trong Excel; (2) Sử dụng Excel để tính toán ma trận, giải hệ phương trình tuyến tính; (3) Dùng công cụ Solver để giải bài toán quy hoạch tuyến tính. Theo đó, báo cáo viên đã sử dụng các hàm tài chính của Excel để tính toán và phân tích các mô hình trong toán tài chính như: tính giá trị thời gian của dòng tiền, tính lợi nhuận ròng và lợi nhuận sau thuế, tính lãi suất các khoản vay, tính khấu hao tài sản…

Với những chia sẻ nhiệt thành, lôi cuốn cùng những ví dụ minh họa, tình huống thực tế, báo cáo viên đã thu hút được sự tập trung lắng nghe, đặt câu hỏi, trao đổi nhiệt tình từ phía các giảng viên tham dự và qua đó giúp giảng viên có thêm kinh nghiệm giảng dạy môn toán tài chính, đặc biệt trong việc áp dụng các công cụ công nghệ thông tin phục vụ hiệu quả cho việc giảng dạy và nghiên cứu.

Sau đây là hình ảnh buổi sinh hoạt chuyên môn ngày 24/4/2019:

1595-giang-vien-to-toan-tin-sinh-hoat-chuyen-mon-ve-mot-so-ung-dung-tin-hoc-trong-toan-tai-chinh-1
Các Giảng viên nhiệt tình trao đổi trong buổi sinh hoạt chuyên môn
1595-giang-vien-to-toan-tin-sinh-hoat-chuyen-mon-ve-mot-so-ung-dung-tin-hoc-trong-toan-tai-chinh-2
Các giảng viên Bộ môn Cơ sở Cơ bản chụp ảnh lưu niệm cùng báo cáo viên