Giáo sư Peter Moffatt và giảng viên Bộ môn Cơ sở – Cơ bản trao đổi về kinh tế học hành vi thông qua các mô hình nghiên cứu ứng dụng

370

Nhằm nâng cao năng lực thực tiễn của giảng viên, đáp ứng được những yêu cầu mới trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế, đồng thời tăng cường sự kết nối giữa giảng viên chuyên môn và các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước, ngày 26/03/2019, Bộ môn Cơ sở – Cơ bản đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn với chủ đề: “Behavioural Economics and the economictric modeling of data from economic experiments” do Giáo sư Peter Moffatt – Đại học East Anglia (UEA) báo cáo.

Tại buổi sinh hoạt chuyên môn, Giáo sư Peter Moffat đã khái lược những vấn đề trọng yếu của kinh tế học hành vi, trong đó nhấn mạnh sự phối hợp giữa tâm lý học và kinh tế học. Với những dữ liệu nghiên cứu thực nghiệm, Giáo sư đã khẳng định: kinh tế học hành vi không còn là một nhánh “thuần túy” của kinh tế học mà đã vươn bước chân ứng dụng của nó ra rất nhiều lĩnh vực khác nhau như y tế, môi trường, giáo dục, năng lượng, lao động, tài chính, thuế và tiêu dùng. Dựa trên giả định con người là duy lý, có sở thích rõ ràng và ổn định, luôn tối đa hóa lợi ích bản thân khi thực hiện một lựa chọn nào đó, kinh tế học truyền thống  dựa vào đó để xây dựng các mô hình dự báo cá nhân, công ty và xã hội tương tác và ra quyết định như thế nào.

Qua đó, báo cáo viên viện dẫn các mô hình ứng dụng của kinh tế học hành vi trong cuộc sống, như: những chính sách của Nhà nước, y học, nông nghiệp, xây dựng, phúc lợi xã hội, hành vi tiêu dùng, quyết định đầu tư….Bên cạnh đó, Giáo sư còn nhấn mạnh đến các phương pháp khảo sát thực nghiệm nhằm đo lường hiệu quả ứng dụng kinh tế học hành vi trong thực tế.

Với những chia sẻ nhiệt thành, lôi cuốn cùng những số liệu minh họa, tình huống thực tế, báo cáo viên đã thu hút được sự tập trung lắng nghe, đặt câu hỏi, trao đổi nhiệt tình từ phía các giảng viên tham dự. Hơn nữa, kinh tế học hành vi thường áp dụng định tính thông qua quan sát, đánh giá, và việc vận dụng kinh tế lượng vào trong phân tích kinh tế học hành vi, thông qua các mô hình cụ thể đã giúp giảng viên tiếp cận cách nghiên cứu kết hợp giữa định tính và định lượng, làm cho quá trình nghiên cứu được đầy đủ hơn, vận dụng nhiều hơn trong kinh tế học, quản trị kinh doanh. Bên cạnh đó, buổi sinh hoạt chuyên môn còn giúp kết nối các giảng viên, các chuyên gia trong và người trường, trong nước cũng như ngoài nước, tạo cơ hội cho những sự hợp tác, phát triển học thuật về sau này.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi sinh hoạt chuyên môn ngày 26/3/2019:

1548-giao-su-peter-moffatt-va-giang-vien-bo-mon-co-so-co-ban-1
Các Giảng viên nhiệt tình trao đổi trong buổi sinh hoạt chuyên môn
1548-giao-su-peter-moffatt-va-giang-vien-bo-mon-co-so-co-ban-2
GV BM Cơ sở – Cơ bản và sinh viên trường chụp ảnh lưu niệm cùng báo cáo viên