Hội nghị báo cáo nội dung đi thực tế của Giảng viên Bộ môn Nghiệp vụ – Hướng tới hoạt động giảng dạy và nghiên cứu cập nhật và chất lượng

591

*Conferences – “Findings from Field Trips”

In April and May, 2020, Professional Operations Faculty held conferences on “Reporting Findings from Field Trips of lecturers”. These events provided a forum for lecturers to exchange ideas and updates on emerging issues, and then enhance the quality of teaching and research.

Hưởng ứng chủ trương cập nhật kiến thức thực tiễn vào bài giảng và nghiên cứu, đồng thời tăng cường kết nối chặt chẽ giữa Nhà trường với doanh nghiệp, Bộ môn Nghiệp vụ đã tổ chức cho các giảng viên đi thực tế tại các cơ quan, doanh nghiệp với các chủ đề phù hợp với chuyên môn giảng dạy trong năm học 2019-2020. Để có cơ sở đánh giá việc hoàn thành công tác này, bốn buổi Hội nghị báo cáo nội dung đi thực tế của giảng viên đã được Bộ môn Nghiệp vụ tổ chức trong tháng 1, tháng 4 và tháng 5/2020, cụ thể vào ngày 03/01/2020, 13/04/2020, 12/05/2020 và 25/05/2020. Tham dự các buổi Hội nghị có sự hiện diện của PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Giám đốc Cơ sở II, TS Trần Quốc Trung – Phó Giám đốc Cơ sở II, đại diện Ban QLKH & HTQT, Ban Chủ nhiệm Bộ môn cùng các giảng viên Bộ môn Nghiệp vụ.

Trong các buổi hội nghị, mỗi giảng viên lần lượt trình bày những vấn đề đúc kết được trong quá trình tìm hiểu thực tế tại các cơ quan, doanh nghiệp, đồng thời phản ánh mối liên hệ giữa kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn đã thu được với các môn học mà mình đang phụ trách. Nhiều giảng viên đã đề cập đến những xu hướng và vấn đề mới nổi xoay quanh các môn học như: nâng cao năng lực quản trị chuỗi cung ứng, triển khai omni-channel, ứng dụng quản trị tinh gọn trong doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ vào quản trị vận hành… trong bối cảnh toàn cầu hoá và Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Bên cạnh đó, một số giảng viên giới thiệu cách thức các doanh nghiệp Việt Nam đã và đang thực hiện các hoạt động khác nhau như quy trình tuyển dụng nhân sự, định vị thương hiệu, thanh toán quốc tế, quản trị đổi mới, bảo vệ môi trường… trước những thay đổi trong môi trường kinh doanh. Một số nội dung khác cũng được các giảng viên khai thác và chia sẻ đó là: cập nhật các quy định mới trong sửa đổi Luật doanh nghiệp Việt Nam, phân tích một số nội dung đặc biệt trong các Hiệp định quốc tế mà Việt Nam mới kí kết (EVFTA, CPTPP…), ứng dụng trò chơi học thuật trong giảng dạy… Trong mỗi phần báo cáo, các giảng viên không chỉ khái quát lý thuyết về vấn đề tìm hiểu, mà còn trình bày rất chi tiết và sinh động với các minh hoạ cụ thể về các doanh nghiệp trong thực tiễn. Hội nghị diễn ra trong không khí khoa học, nghiêm túc và cởi mở với nhiều kiến thức thực tế bổ ích.

Phát biểu tại các buổi Hội nghị, PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà và TS Trần Quốc Trung – Phó Giám đốc Cơ sở II, đều đã khẳng định lại tầm quan trọng của công tác đi thực tế, đồng thời hoan nghênh những nỗ lực trong việc thu thập, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của giảng viên Bộ môn Nghiệp vụ. Đây chính là nguồn tư liệu thực tiễn quý báu mà các giảng viên có thể liên hệ trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu tại Cơ sở II.

Dưới đây là một số hình ảnh tại các buổi Hội nghị.

Đại diện Ban Giám đốc và BCN Bộ môn Nghiệp vụ chụp ảnh cùng các báo cáo viên và giảng viên BMNV

(The photo of the presenters, guests, and other lecturers in the conference.) 

Đại diện Ban Giám đốc và BCN Bộ môn Nghiệp vụ chụp ảnh cùng các báo cáo viên và giảng viên BMNV

(The photo of the presenters, guests, and other lecturers in the conference.)

Đại diện Ban QLKH-HTQT chụp hình cùng các giảng viên BMNV tại Hội nghị.

(The photo of the guest and lecturers at the conference.)