Hội nghị báo cáo đi thực tế của giảng viên Bộ môn Cơ sở-Cơ bản học kỳ I năm học 2017-2018

430

Nhằm nâng cao khả năng của giảng viên trong việc vận dụng kiến thức thực tế vào bài giảng các môn học, đồng thời thực hiện quy định về công tác đi thực tế của giảng viên, được sự đồng ý của Ban Giám đốc Cơ sở II, Ban QLKH & HTQT, Bộ môn CSCB đã tổ chức Hội nghị báo cáo đi thực tế của giảng viên vào ngày 17/11/2017.

Tại Hội nghị có sự tham dự của TS Phạm Hùng Cường, Trưởng ban QLKH & HTQT, cùng toàn bộ giảng viên Bộ môn Cơ sở – Cơ bản. Thành phần báo cáo viên gồm có: ThS Phan Nguyễn Xuân Mai, ThS Giang Thị Trúc Mai, ThS Thái Văn Thơ lần lượt báo cáo về nội dung đi thực tế, cụ thể như sau:
ThS Phan Nguyễn Xuân Mai báo cáo về “Tìm hiểu Cung – Cầu du lịch xanh tại thành phố Hồ Chí Minh”, phục vụ cho môn Kinh tế Vi mô 1. Báo cáo viên đã đề cập tới các cơ sở lý thuyết về cung, cầu, đưa ra các ví dụ minh họa cho vấn đề cung – cầu du lịch xanh thành phố Hồ Chí Minh và việc áp dụng chúng trong bài giảng. Đồng thời, ThS Phan Nguyễn Xuân Mai giới thiệu Khái quát về du lịch Việt Nam, và về Du lịch xanh, phân biệt nó với các loại hình du lịch khác, lợi ích từ du lịch xanh tới cộng đồng và môi trường sinh thái. Sau đó, báo cáo viên trình bày về sự cần thiết phát triển du lịch xanh của Thành phố Hồ Chí Minh, và cung cấp các số liệu về du lịch xanh trong địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
ThS Giang Thị Trúc Mai báo cáo về “Trao đổi một số kinh nghiệm giảng dạy chương 1 học thuyết giá trị”, qua quá trình đi thực tế tại tại Khoa Triết trường ĐHKHXH&NV – ĐHQGTPHCM, phục vụ cho môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin P2. Báo cáo viên đã nêu khái quát về các cơ sở lý thuyết của chương 1, Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin P2, và đã cung cấp những thông tin và bài học của cá nhân trong việc đi thực tế. Đồng thời báo cáo viên trình bày các tình huống giảng dạy học tập được trong quá trình thực tế để áp dụng vào môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin P2.
ThS Thái Văn Thơ báo cáo về “Trao đổi kinh nghiệm giảng dạy và vận dụng các phương pháp giảng dạy nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo của sinh viên” qua việc đi thực tế ở Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP. Hồ Chí Minh, phục vụ cho môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Báo cáo viên đã trình bày về các cơ sở lý thuyết về các phương pháp giảng dạy như: phương pháp Socrates, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp động não, phương pháp nêu và giải quyết vấn đề,… Sau đó báo cáo viên đề cập tới cách thức vận dụng cũng như thảo luận thêm một số khía cạnh cần lưu ý khi vận dụng các phương pháp giảng dạy này.
Các báo cáo viên lần lượt trình bày thu hoạch của mình từ việc đi thực tế của bản thân, liên hệ giữa lý thuyết môn học và thực tiễn tại các đơn vị đi thực tế. Các giảng viên tham gia hội nghị đã tập trung lắng nghe, đặt câu hỏi, nhiệt tình trao đổi và chia sẻ cùng với các báo cáo viên về các nội dung thảo luận. Sau đó, các báo cáo viên đã trả lời chi tiết các vấn đề, ý kiến, câu hỏi đặt ra bởi đồng nghiệp. Sau phần báo cáo đi thực tế của giảng viên, ThS Nguyễn Thúy Phương đã thay mặt Ban chủ nhiệm Bộ môn Cơ sở – Cơ bản nhận xét chi tiết về báo cáo đi thực tế của từng giảng viên.
Kết thúc hội nghị, TS Phạm Hùng Cường đưa ra nhận xét tổng kết và đánh giá về hoạt động đi thực tế của các báo cáo viên, và nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đi thực tế.
Dưới đây là một số hình ảnh của các hoạt động trong hội nghị:

Khai mạc Hội nghị báo cáo đi thực tế của giảng viên Bộ môn Cơ sở – Cơ bản.
ThS Phan Nguyễn Xuân Mai trình bày nội dung đi thực tế tại hội nghị.
ThS Giang Thị Trúc Mai trình bày nội dung đi thực tế tại hội nghị
ThS Thái Văn Thơ trình bày nội dung đi thực tế tại hội nghị.