Hội nghị báo cáo đi thực tế của giảng viên Bộ môn Cơ sở – Cơ bản nhằm hướng tới hoạt động giảng dạy chất lượng, hiện đại, hiệu quả năm học 2019-2020

459

* Conference “Reports of Lecturers of the Faculty of Basic Sciences on the Findings from Field Trips” toward Quality, Modern, and Effective Teaching in 2019 – 2020 Schooling Year.

 *The Faculty of Basic Sciences organized the conference “Reports of Lecturers on the Findings from Field Trips” on January 3rd, 2020. lecturers in the Political Theory Group which is a part of The Faculty of Basic Sciences presented their findings from field trips on the issues in their teaching courses.

Thực hiện quy định của Nhà trường, nhằm nâng cao khả năng vận dụng kiến thức thực tế vào bài giảng, nâng cao chất lượng công tác hướng đến chuẩn mực, chất lượng quốc tế, hiện đại và hội nhập, đồng thời tăng cường kết nối sâu sắc với doanh nghiệp hướng đến kỷ niệm 60 năm thành lập Trường, đồng thời tổng kết và chia sẻ kết quả đi thực tế, ngày 03/01/2020, Bộ môn Cơ sở – Cơ bản đã tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả đi thực tế của giảng viên Tổ Lý luận chính trị, Bộ môn Cơ sở – Cơ bản năm học 2019- 2020.

Tại hội nghị có sự tham dự của PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Cơ sở 2, Đại học Ngoại thương, cùng các giảng viên Tổ Lý luận chính trị, Bộ môn Cơ sở – Cơ bản. Hội nghị bao gồm phần báo cáo của các giảng viên của Tổ Lý luận chính trị, với các nội dung đi thực tế cụ thể như sau:

STT

HỌ VÀ TÊN GIẢNG VIÊN

NỘI DUNG ĐI THỰC TẾ

1

Tô Ngọc Hằng

Trao đổi định hướng nội dung và phương pháp giảng dạy học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam theo chương trình mới tại Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

2

Nguyễn Thị Mai

Trao đổi định hướng giảng dạy học phần Kinh tế chính trị theo chương trình mới tại Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM

3

Giang Thị Trúc Mai

Trao đổi định hướng giảng dạy học phần CNXHKH theo chương trình mới tại Khoa Chính trị – Hành chính – Đại học Quốc gia TPHCM

4

Lý Ngọc Yến Nhi

Trao đổi định hướng giảng dạy học phần Triết học Mác – Lênin theo chương trình mới tại Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM

5

Lê Thị Xuân Sang

Tìm hiểu một số phần mềm ứng dụng ở Công ty ASV Software cho việc giảng dạy Phương pháp học tập & NCKH

6

Thái Văn Thơ

Tìm hiểu các nội dung trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh nhằm vận dụng vào giảng dạy các chương 1, 2, 3 môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

7

Đỗ Văn Vinh

Trao đổi định hướng nội dung và phương pháp giảng dạy học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh theo chương trình mới tại Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM

8

Nguyễn Thị Xuân

Trao đổi kinh nghiệm giảng dạy phương pháp ghi nhớ bằng sơ đồ tư duy của Tony Buzan tại Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh

Các báo cáo viên lần lượt trình bày thu hoạch từ việc đi thực tế, liên hệ giữa lý thuyết môn học và thực tiễn tại các đơn vị. Các giảng viên tham gia hội nghị đã tập trung lắng nghe, đặt câu hỏi, nhiệt tình trao đổi và chia sẻ cùng với các báo cáo viên về các nội dung thảo luận. Tại hội nghị, các báo cáo viên đã trả lời chi tiết các vấn đề, ý kiến, câu hỏi đặt ra từ đồng nghiệp. Sau phần báo cáo đi thực tế của giảng viên, Ban chủ nhiệm Bộ môn Cơ sở – Cơ bản nhận xét chi tiết về báo cáo đi thực tế của từng giảng viên.

Kết thúc hội nghị, PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Giám đốc đưa ra nhận xét tổng kết và đánh giá cao về hoạt động đi thực tế của các báo cáo viên, nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đi thực tế. Đồng thời Phó Giám đốc nhấn mạnh giảng viên cần chi tiết hơn trong việc vận dụng phong phú kiến thức đi thực tế vào bài giảng.

Sau đây là một số hình ảnh của các hoạt động trong hội nghị báo cáo kết quả đi thực tế 03/01/2020.

Báo cáo viên, khách mời, và các giảng viên tham dự tại buổi Hội nghị báo cáo kết quả đi thực tế.
The photo of the presenters, guests, and other lecturers in the conference.
Báo cáo viên trình bày kết quả đi thực tế.
The lecturer is giving presentation in the conference.