Hội nghị báo cáo đi thực tế của giảng viên Bộ môn Cơ sở – Cơ bản nhằm hướng tới hoạt động giảng dạy chất lượng, hiện đại, hiệu quả

463

Thực hiện quy định của Nhà trường về việc giảng viên đi thực tế nhằm nâng cao khả năng của giảng viên trong việc đưa kiến thức thực tế vào bài giảng các môn học, nâng cao chất lượng công tác hướng đến chuẩn mực, chất lượng quốc tế, hiện đại và hội nhập, đồng thời có kết nối sâu sắc hơn với doanh nghiệp, năm học 2018-2019, Cơ sở II đã triển khai cho giảng viên đăng ký và đi thực tế. Nhằm tổng kết và chia sẻ kết quả đi thực tế, ngày 29/3/2019, Bộ môn Cơ sở – Cơ bản đã tổ chức hội nghị báo cáo kết quả đi thực tế của giảng viên Tổ Lý luận chính trị, Bộ môn Cơ sở – Cơ bản đợt 2, năm học 2018 – 2019.

Tại hội nghị có sự tham dự của PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Cơ sở 2, Đại học Ngoại thương và TS Phạm Hùng Cường, Trưởng ban QLKH&HTQT, cùng các giảng viên Tổ Lý luận chính trị, Bộ môn Cơ sở – Cơ bản. Hội nghị bao gồm phần báo cáo của các giảng viên của Tổ Lý luận chính trị, với các nội dung đi thực tế cụ thể như sau:

STT Họ và tên giảng viên Nội dung đi thực tế
1 ThS Nguyễn Thị Mai Thực trạng biến động giá cả và chuyển dịch sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long
2 ThS Lý Ngọc Yến Nhi Sự vận dụng triết học trong quá trình hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn, đào tạo và quản trị tinh thần Proself
3 ThS Đỗ Văn Vinh Tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp Hồ Chí Minh qua các hiện vật được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh
4 ThS Giang Thị Trúc Mai Trao đổi kinh nghiệm giảng dạy Học thuyết giá trị thặng dư tại Trung tâm LLCT – ĐHQGTPHCM
5 ThS Lê Thị Xuân Sang Tìm hiểu kỹ thuật thiết kế và sử dụng Mindmap, Sketnote – Vận dụng để giảng dạy phần Phương pháp học tập thuộc môn Logic học và PPHT, NCKH tại công ty CP Giáo dục và truyền thông Quốc tế RESTART
6 ThS Nguyễn Thị Xuân Trao đổi kinh nghiệm giảng dạy Những vấn đề cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học ở ĐH KHXH&NV TP HCM
7 ThS Thái Văn Thơ Trao đổi về kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm giảng dạy môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Trường Đại học Sài Gòn
8 ThS Tô Ngọc Hằng Trao đổi chuyên môn và kinh nghiệm giảng dạy môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Học viện Chính trị khu vực II

Các báo cáo viên lần lượt trình bày thu hoạch của mình từ việc đi thực tế, liên hệ giữa lý thuyết môn học và thực tiễn tại các đơn vị. Các giảng viên tham gia hội nghị đã tập trung lắng nghe, đặt câu hỏi, nhiệt tình trao đổi và chia sẻ cùng với các báo cáo viên về các nội dung thảo luận. Tại hội nghị, các báo cáo viên đã trả lời chi tiết các vấn đề, ý kiến, câu hỏi đặt ra từ đồng nghiệp. Sau phần báo cáo đi thực tế của giảng viên, Ban chủ nhiệm Bộ môn Cơ sở – Cơ bản nhận xét chi tiết về báo cáo đi thực tế của từng giảng viên.

Kết thúc hội nghị, đại diện Ban Giám đốc đưa ra nhận xét tổng kết và đánh giá cao về hoạt động đi thực tế của các báo cáo viên, nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đi thực tế. Đồng thời Ban Giám đốc nhấn mạnh là giảng viên cần thể hiện rõ hơn việc sử dụng kiến thức từ thực tế cho việc phong phú hóa bài giảng cho sinh viên.

Sau đây là một số hình ảnh của các hoạt động trong hội nghị ngày 29/3/2019:

1554-hoi-nghi-bao-cao-di-thuc-te-cua-giang-vien-bo-mon-co-so-co-ban-1
Khai mạc hội nghị báo cáo đi thực tế của giảng viên
1554-hoi-nghi-bao-cao-di-thuc-te-cua-giang-vien-bo-mon-co-so-co-ban-2
Hoạt động tại hội nghị