Hội nghị báo cáo kết quả đi thực tế bộ môn tiếng Anh năm học 2018-2019

496

Trong quá trình làm công tác nghiên cứu và giảng dạy, giảng viên nói chung, giảng viên Bộ môn Tiếng Anh Cơ sở II nói riêng, ngoài việc học tập, nghiên cứu trong sách vở, tài liệu còn cần phải thực sự “dấn thân” vào thực tiễn để trải nghiệm, nghiên cứu, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm bổ ích, nâng cao chất lượng bài giảng, thiết thực góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cùng Nhà trường. Được sự đồng ý của Ban Giám đốc Cơ sở II, thực hiện Quyết định số 739/QĐ-ĐHNT-TCHC ngày 18/12/2008 của Trường Đại học Ngoại thương về công tác bồi dưỡng và đi thực tế, ngày 25/12/2018, Bộ môn Tiếng Anh Cơ sở II đã tổ chức buổi Hội nghị báo cáo kết quả đi thực tế Đợt 1 của giảng viên năm học 2018-2019.

Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Giám đốc Cơ sở II, TS Phạm Hùng Cường – Trưởng Ban QLKH & HTQT, Ban Chủ nhiệm Bộ môn cùng toàn thể giảng viên Bộ môn Tiếng Anh.

Tại Hội nghị, mỗi giảng viên Bộ môn Tiếng Anh lần lượt trình bày những vấn đề cốt yếu đã được đúc kết trong quá trình tìm hiểu thực tế tại các cơ quan, doanh nghiệp. Đây là những nghiên cứu có nội dung chuyên sâu như Sử dụng Case study trong giảng dạy Tiếng Anh thương mại, Văn hóa giao tiếp trong kinh doanh, Tiếng Anh trong lĩnh vực Marketing, Đàm phán thương mại hay những chia sẻ về giảng dạy các kỹ năng trong Tiếng Anh cũng như mối liên hệ giữa kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn đã thu được với các môn học mà giảng viên đang phụ trách. Qua đó, các giảng viên Bộ môn Tiếng Anh có cơ hội trao đổi, chia sẻ thêm về những kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học, tìm cách kết nối một cách sáng tạo thực tế sinh động của cuộc sống vào trong bài giảng, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy. Sau mỗi phần báo cáo nội dung thực tế của giảng viên, Ban Chủ nhiệm Bộ môn Tiếng Anh đã đưa ra những đánh giá, nhận xét cụ thể giúp giảng viên hoàn thiện chất lượng chuyên môn giảng dạy.

Phát biểu kết thúc tại Hội nghị, PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Giám đốc CS II đã khẳng định lại tầm quan trọng của công tác đi thực tế và đánh giá cao việc tổ chức hoạt động thực tế cũng như nỗ lực trong việc thu thập, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của giảng viên Bộ môn; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thể hiện rõ hơn tính ứng dụng kiến thức từ kết quả đi thực tế, góp phần làm phong phú bài giảng cho sinh viên, đáp ứng yêu cầu giảng dạy của Cơ sở II trường Đại học Ngoại thương trong thời gian tới.

Dưới đây là hình ảnh của buổi Hội nghị:

1413-hoi-nghi-bao-cao-ket-qua-di-thuc-te-bo-mon-tieng-anh-nam-hoc-2018-2019