Hội nghị báo cáo kết quả đi thực tế của GV Bộ môn CSCB HK2 năm học 2017 – 2018

470

Nhằm nâng cao năng lực của giảng viên trong việc bổ sung kiến thức thực tế vào bài giảng, và theo Quyết định số 739/QĐ-ĐHNT-TCHC ngày 18/12/2008 của Trường Đại học Ngoại thương về bồi dưỡng và đi thực tế, giảng viên Bộ môn Cơ sở Cơ bản đã đi thực tế tại các cơ quan, doanh nghiệp trong năm học 2017 – 2018. Để có cơ sở đánh giá việc hoàn thành công tác bồi dưỡng và đi thực tế của giảng viên, Bộ môn Cơ sở Cơ bản đã tổ chức các buổi Hội nghị báo cáo kết quả đi thực tế của giảng viên trong các ngày 04/5/2018, 11/5/2018, 18/5/2018 và 01/6/2018. Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Giám đốc Cơ sở II, ThS Mai Hạnh Nguyên – Phó Trưởng Ban QLKH & HTQT, Ban Chủ nhiệm Bộ môn cùng toàn thể giảng viên Bộ môn Cơ sở Cơ bản.

Tại Hội nghị, mỗi giảng viên lần lượt trình bày những vấn đề cốt yếu đã đúc kết được trong quá trình tìm hiểu thực tế tại các cơ quan, doanh nghiệp; cũng như đề cập đến hướng phát triển các nghiên cứu mới qua quá trình liên hệ giữa các kiến thức theo môn học giảng viên phụ trách và kinh nghiệm thực tiễn từ quá trình đi thực tế. Hội nghị diễn ra trong không khí khoa học, nghiêm túc và cởi mở với nhiều nội dung kiến thức thực tế sinh động, bổ ích. Các giảng viên tham gia hội nghị tập trung lắng nghe, đặt câu hỏi, nhiệt tình trao đổi và chia sẻ cùng với các báo cáo viên về các kết quả đạt được và những ứng dụng của kết quả đi thực tế. Sau phần báo cáo kết quả đi thực tế của giảng viên, Ban chủ nhiệm Bộ môn Cơ sở Cơ bản đã nhận xét cũng như góp ý nhằm hoàn thiện và tăng tính ứng dụng của các báo cáo đi thực tế của từng giảng viên.
Kết thúc hội nghị, PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Giám đốc CS II đã khẳng định lại tầm quan trọng của công tác đi thực tế và đánh giá cao việc tổ chức hoạt động thực tế cũng như nỗ lực trong việc thu thập, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của giảng viên Bộ môn, đồng thời nhấn mạnh một số giảng viên cần thể hiện rõ hơn tính ứng dụng kiến thức từ kết quả đi thực tế, góp phần làm phong phú hóa bài giảng cho sinh viên.
Dưới đây là một số hình ảnh của các hoạt động trong hội nghị:

Hình ảnh Hội nghị báo cáo đi thực tế của giảng viên Bộ môn Cơ sở - Cơ bản sáng ngày 04/5/2018
Hình ảnh Hội nghị báo cáo đi thực tế của giảng viên Bộ môn Cơ sở – Cơ bản sáng ngày 04/05/2018
Hình ảnh Hội nghị báo cáo đi thực tế của giảng viên Bộ môn Cơ sở - Cơ bản sáng ngày 11/5/2018
Hình ảnh Hội nghị báo cáo đi thực tế của giảng viên Bộ môn Cơ sở – Cơ bản sáng ngày 11/05/2018
Hình ảnh Hội nghị báo cáo đi thực tế của giảng viên Bộ môn Cơ sở - Cơ bản sáng ngày 18/05/2018
Hình ảnh Hội nghị báo cáo đi thực tế của giảng viên Bộ môn Cơ sở – Cơ bản sáng ngày 18/05/2018
Hình ảnh Hội nghị báo cáo đi thực tế của giảng viên Bộ môn Cơ sở - Cơ bản sáng ngày 01/06/2018
Hình ảnh Hội nghị báo cáo đi thực tế của giảng viên Bộ môn Cơ sở – Cơ bản sáng ngày 01/06/2018