Hội nghị báo cáo nội dung đi thực tế của Giảng viên Bộ môn Nghiệp vụ – Hướng tới hoạt động giảng dạy và nghiên cứu cập nhật và chất lượng

829

*Video Conference – “Findings from Field Trips”

On April 13th, 2020, Professional Operations Faculty held the video conference “Reporting Findings from Field Trips of lecturers”. This offered an opportunity for teachers to discuss emerging issues, and enhance the quality of teaching and research.

Thực hiện chủ trương nâng cao hàm lượng kiến thức thực tiễn vào bài giảng và nghiên cứu, đồng thời tăng cường kết nối chặt chẽ giữa Nhà trường với doanh nghiệp, Bộ môn Nghiệp vụ đã tổ chức cho các giảng viên đi thực tế tại các cơ quan, doanh nghiệp với các chủ đề phù hợp với chuyên môn giảng dạy. Ngày 13/4/2020, Bộ môn Nghiệp vụ đã tổ chức buổi Hội nghị báo cáo nội dung đi thực tế của giảng viên Tổ Kinh doanh quốc tế và Tổ Quản trị Kinh doanh trong Học kỳ II Năm học 2019 – 2020. Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của TS Trần Quốc Trung – Phó Giám đốc Cơ sở II, Ban Chủ nhiệm Bộ môn cùng các giảng viên Tổ Kinh doanh quốc tế và Tổ Quản trị Kinh doanh.

Tại Hội nghị, các giảng viên hai tổ lần lượt trình bày những vấn đề cốt yếu đã đúc kết được trong quá trình tìm hiểu thực tế tại các cơ quan, doanh nghiệp, cũng như mối liên hệ giữa kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn đã thu được với các môn học mà mình đang phụ trách. Nhiều giảng viên đã đề cập đến những xu hướng và vấn đề mới nổi xoay quanh các môn học, như nâng cao năng lực quản trị chuỗi cung ứng, triển khai omni-channel, ứng dụng quản trị tinh gọn trong doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ vào quản trị vận hành… trong bối cảnh toàn cầu hoá và Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Bên cạnh đó, một số giảng viên giới thiệu cách thức các doanh nghiệp Việt Nam đã và đang thực hiện các hoạt động khác nhau như quy trình tuyển dụng nhân sự, thanh toán quốc tế, quản trị đổi mới, bảo vệ môi trường… Trong mỗi phần báo cáo, các giảng viên không chỉ khái quát lý thuyết về vấn đề tìm hiểu mà còn trình bày rất chi tiết và sinh động các ứng dụng của các doanh nghiệp trong thực tiễn. Hội nghị diễn ra trong không khí khoa học, nghiêm túc và cởi mở với nhiều kiến thức thực tế bổ ích.

Phát biểu tại các Hội nghị, TS Trần Quốc Trung – Phó Giám đốc Cơ sở II, đã khẳng định lại tầm quan trọng của công tác đi thực tế, đồng thời hoan nghênh những nỗ lực trong việc thu thập, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của giảng viên Bộ môn Nghiệp vụ. Đây chính là nguồn tư liệu thực tiễn quý báu mà các giảng viên có thể liên hệ trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu tại Cơ sở II.