Hội nghị báo cáo nội dung đi thực tế của Giảng viên Bộ môn Nghiệp vụ – Hướng tới hoạt động giảng dạy và nghiên cứu cập nhật và chất lượng

775

*Conference – “Findings from Field Trips”

On January 3rd, 2020, Professional Operations Faculty held the conference named “Reporting Findings from Field Trips of lecturers” in order to update practical knowledges and improve the quality of teaching and research. This event was well attended by lecturers of the Faculty with many sharings on reports.

Thực hiện chủ trương nâng cao hàm lượng thực tiễn vào bài giảng và nghiên cứu, đồng thời tăng cường kết nối chặt chẽ giữa Nhà trường với doanh nghiệp, Bộ môn Nghiệp vụ đã tổ chức cho các giảng viên đi thực tế tại các cơ quan, doanh nghiệp với các chủ đề phù hợp với chuyên môn giảng dạy. Ngày 3/1/2020, Bộ môn Nghiệp vụ đã tổ chức buổi Hội nghị báo cáo nội dung đi thực tế của giảng viên trong Học kỳ 1 Năm học 2019 – 2020. Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Giám đốc Cơ sở II, Ban Chủ nhiệm Bộ môn cùng toàn thể giảng viên Bộ môn Nghiệp vụ.

Tại Hội nghị, các giảng viên lần lượt trình bày những vấn đề cốt yếu đã đúc kết được trong quá trình tìm hiểu thực tế tại các cơ quan, doanh nghiệp cũng như mối liên hệ giữa các kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn đã thu được với các môn học mà mình đang phụ trách. Các giảng viên cũng đề xuất những hướng nghiên cứu mới gắn với thực tiễn tại doanh nghiệp và các xu hướng mới trên thế giới. Hội nghị diễn ra trong không khí khoa học, nghiêm túc và cởi mở với nhiều nội dung kiến thức thực tế sinh động, bổ ích.

Phát biểu tại các Hội nghị, PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Giám đốc Cơ sở II, đã khẳng định lại tầm quan trọng của công tác đi thực tế và đánh giá cao việc tổ chức hoạt động thực tế cũng như nỗ lực trong việc thu thập, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của giảng viên Bộ môn Nghiệp vụ.

Dưới đây là một số hình ảnh về buổi Hội nghị báo cáo nội dung đi thực tế được tổ chức vừa qua.

Đại diện Ban Giám đốc và BCN Bộ môn Nghiệp vụ chụp ảnh cùng các báo cáo viên và giảng viên BMNV
(The photo of the presenters, guests, and other lecturers in the conference.)