Hội nghị báo cáo nội dung đi thực tế của giảng viên Bộ môn Nghiệp vụ nhằm hướng tới hoạt động giảng dạy chất lượng, hiện đại, hiệu quả

455

Thực hiện chủ trương nâng cao hàm lượng thực tiễn vào bài giảng các môn học và tăng cường kết nối giữa Nhà trường và doanh nghiệp, Bộ môn Nghiệp vụ đã tổ chức cho các giảng viên đi thực tế tại các cơ quan, doanh nghiệp với các chủ đề phù hợp với chuyên môn giảng dạy trong năm học 2018 – 2019. Để có cơ sở đánh giá việc hoàn thành công tác bồi dưỡng và đi thực tế của giảng viên, Bộ môn Nghiệp vụ đã tổ chức các buổi Hội nghị báo cáo nội dung đi thực tế của giảng viên theo các tổ chuyên môn trong tháng 5 và tháng 6/2019. Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Giám đốc Cơ sở II, đại diện Ban QLKH & HTQT, Ban Chủ nhiệm Bộ môn cùng toàn thể giảng viên Bộ môn Nghiệp vụ.

Tại Hội nghị, mỗi giảng viên lần lượt trình bày những vấn đề cốt yếu đã đúc kết được trong quá trình tìm hiểu thực tế tại các cơ quan, doanh nghiệp cũng như mối liên hệ giữa các kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn đã thu được với các môn học mà mình đang phụ trách. Các giảng viên cũng đề xuất những hướng nghiên cứu mới gắn với thực tiễn tại doanh nghiệp và các xu hướng mới trên thế giới. Mỗi báo cáo nội dung thực tế của từng giảng viên đều được đánh giá, nhận xét bởi đại diện Ban Chủ nhiệm Bộ môn Nghiệp vụ. Hội nghị diễn ra trong không khí khoa học, nghiêm túc và cởi mở với nhiều nội dung kiến thức thực tế sinh động, bổ ích.
Phát biểu tại các Hội nghị, PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Giám đốc Cơ sở II, đã khẳng định lại tầm quan trọng của công tác đi thực tế và đánh giá cao việc tổ chức hoạt động thực tế cũng như nỗ lực trong việc thu thập, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của giảng viên Bộ môn Nghiệp vụ. PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà cũng đề nghị bộ môn có cơ chế tổ chức báo cáo thực tế trải đều trong năm học để công tác trao đổi chuyên môn diễn ra hiệu quả hơn trong năm học tới.
Dưới đây là một số hình ảnh về các buổi Hội nghị báo cáo thực tế được thực hiện theo đúng chuyên môn của từng Tổ môn học Bộ môn Nghiệp vụ năm học 2018 – 2019:

1719-di-thuc-te-giang-vien-bmnv-1
Hội nghị báo cáo đi thực tế của GV Tổ Quản trị Kinh doanh (ngày 20/5/2019)
 

/1719-di-thuc-te-giang-vien-bmnv-2
Hội nghị báo cáo đi thực tế của GV Tổ Luật (ngày 20/5/2019)
 

1719-di-thuc-te-giang-vien-bmnv-3
Hội nghị báo cáo đi thực tế của GV Tổ Thương mại quốc tế (ngày 30/5/2019)
 

/1719-di-thuc-te-giang-vien-bmnv-4
Hội nghị báo cáo đi thực tế của GV Tổ Kinh doanh quốc tế (ngày 30/5/2019)
 

/1719-di-thuc-te-giang-vien-bmnv-5
Hội nghị báo cáo đi thực tế của GV Tổ Tài chính Ngân hàng và Tổ Kế toán Kiểm toán (ngày 17/6/2019)