Nâng cao năng lực chuyên môn của giảng viên và sinh viên thông qua chuỗi sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn Kinh tế – Luật học kỳ 1, năm học 2021 – 2022

463

Improving professional competence of lecturers and students with a series of academic seminars organized by the department of economics and law in the first semester of the academic year 2021 – 2022.

* For the in-depth discussion on practical issues in teaching and learning at the Foreign Trade University to adapt to new challenges in the context of globalization and international integration, the Department of Economics and Law organized fruitful series of professional seminars in the first semester of the academic year 2021-2022.

Nhằm nâng cao năng lực của giảng viên trong giảng dạy tại Bộ môn Kinh tế – Luật, đáp ứng những yêu cầu mới trong trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, Bộ môn Kinh tế – Luật đã tổ chức chuỗi các chuyên đề sinh hoạt chuyên môn với nhiều thông tin thú vị bổ ích trong Học kỳ I, năm học 2021-2022.

Với chủ đề “Pháp luật về hợp đồng lao động và tiền lương trong đại dịch Covid-19” được tổ chức ngày 30 tháng 9 năm 2021, TS Nguyễn Thị Minh Phượng – Thẩm phán Tòa án nhân dân TP.HCM đã cập nhật một số thay đổi của Bộ luật lao động 2019, phân tích những ảnh hưởng to lớn của Đại dịch Covid-19 đến mọi mặt đời sống xã hội, nhất là hoạt động sản xuất kinh doanh, thị trường lao động và việc thực thi hợp đồng lao động hiện nay ở TP.HCM. Qua đó, TS Nguyễn Thị Minh Phượng phân tích sâu hơn về quan hệ hợp đồng lao động giữa chủ doanh nghiệp và người lao động và các tranh chấp có thể xảy ra.

Liên quan đến hoạt động đào tạo và phát triển chuyên môn, ngày 28/10/2021, buổi sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại BM Kinh tế – Luật” với phần trình bày của ThS. Lưu Thi Bích Hạnh – Phó Trưởng Bộ môn Kinh tế – Luật đã được tổ chức. Với vai trò là thành viên Ban chủ nhiệm Bộ môn, ThS. Lưu Thị Bích Hạnh đã chia sẻ các vấn đề phát sinh trong công tác thực tế ở Bộ môn, đồng thời đề xuất các ý tưởng, biện pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực của đơn vị phục vụ nhu cầu cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, và các nhiệm vụ khác. Với không khí cởi mở, thẳng thắn cùng cách đặt vấn đề trực tiếp, buổi sinh hoạt đã nhận được sự quan tâm lớn của các giảng viên thể hiện qua các phát biểu, trao đổi ý kiến sôi nổi.

Liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học, ngày 26/11/2021, Tiến sĩ Nguyễn Thúy Phương, Trưởng Bộ môn Kinh tế – Luật đã báo cáo về “Phương pháp thử nghiệm trong nghiên cứu định lượng” cho giảng viên Bộ môn Kinh tế – Luật và đông đảo sinh viên chương trình chất lượng cao. Tại buổi sinh hoạt, báo cáo viên đã đề cập tới các kỹ thuật chính trong nghiên cứu thử nghiệm, cung cấp các ví dụ thực tế từ các nghiên cứu của chính mình. Bên cạnh đó, báo cáo viên còn hướng dẫn chi tiết cho sinh viên về cách xử lý dữ liệu v.v. với phần mềm SPSS.

Nhằm nâng cao tính lan toả, các buổi sinh hoạt chuyên môn phần lớn được tổ chức với thành phần mở và khuyến khích sinh viên tham gia để nâng cao kiến thức. Vì vậy, nhiều buổi sinh hoạt chuyên môn đã nhận được sự quan tâm lớn từ các bạn sinh viên cả chương trình chuẩn lẫn chương trình chất lượng cao tại CS2 như buổi chia sẻ của TS. Nguyễn Thị Minh Phượng và TS. Nguyễn Thuý Phương. Đồng thời, tại các buổi sinh hoạt chuyên môn, các giảng viên cũng đã rất nhiệt tình và chia sẻ thẳng thắn những kinh nghiệm lẫn khó khăn của mình trong từng chủ đề liên quan, từ đó tạo không khí trao đổi rất sôi nổi và cởi mở.

Dưới đây là một số hình ảnh tại các buổi sinh hoạt chuyên môn:

sinh-hoat-chuyen-mon-cua-bo-mon-kinh-te-luat-hoc-ky-1-nam-hoc-2021-2022-1
TS Nguyễn Thị Minh Phượng báo cáo tại buổi sinh hoạt chuyên môn (Dr. Nguyen Thi Minh Phuong presented at the workshop)

sinh-hoat-chuyen-mon-cua-bo-mon-kinh-te-luat-hoc-ky-1-nam-hoc-2021-2022-2
Báo cáo viên Lưu Thị Bích Hạnh thảo luận với các giảng viên tại buổi sinh hoạt chuyên môn (Mrs. Luu Thi Bich Hanh in the discussion with other lecturers at the workshop

sinh-hoat-chuyen-mon-cua-bo-mon-kinh-te-luat-hoc-ky-1-nam-hoc-2021-2022-3
Tiến sĩ Nguyễn Thúy Phương báo cáo với các giảng viên và sinh viên (Dr. Nguyen Thuy Phuong presented to lecturers and students at the workshop).