Sinh hoạt chuyên đề nghiên cứu sinh Bộ môn Nghiệp vụ – Nâng cao năng lực nghiên cứu và giảng dạy, hướng tới mục tiêu trở thành trường đại học nghiên cứu vào năm 2030

501

*Academic workshops: In order to stimulate lecturers’ passion and competence in scientific research, Professional Operations Faculty held a series of academic workshops. These workshops provided valuable opportunities for lecturers and PhD candidates in FTU Ho Chi Minh Campus to discuss and exchange experiences, then to improve the quality of their research activities.

Nhằm tăng cường hoạt động trao đổi học thuật và nâng cao năng lực, niềm say mê nghiên cứu của giảng viên trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, trong học kỳ II năm học 2019-2020 vừa qua, Bộ môn Nghiệp vụ đã tổ chức một chuỗi các buổi sinh hoạt chuyên đề dành cho các nghiên cứu sinh. Hoạt động này diễn ra với mục tiêu hỗ trợ các nghiên cứu sinh giải quyết những khó khăn trong quá trình thực hiện luận án tiến sĩ, để từ đó đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chương trình học tiến sĩ của mình; đồng thời, đây là cơ hội quý báu cho các giảng viên trao đổi và chia sẻ các kinh nghiệm học thuật. Các buổi chuyên đề diễn ra với sự tham gia của các giảng viên đang là nghiên cứu sinh, các nhà khoa học có học vị Tiến sĩ tại Bộ môn và nhiều giảng viên khác.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề ngày 25/03/2020, nghiên cứu sinh (NCS) Lê Giang Nam đã trình bày trước Ban chủ nhiệm và các giảng viên Bộ môn Nghiệp vụ ba chuyên đề trong luận án tiến sĩ với đề tài “Quản trị quan hệ khách hàng tích hợp mạng xã hội, năng lực động và kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành du lịch Việt Nam”. Trong đó, NCS Lê Giang Nam đã giới thiệu tổng quan các nghiên cứu về quản trị quan hệ khách hàng tích hợp mạng xã hội, năng lực động và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tình hình quản trị quan hệ khách hàng tích hợp mạng xã hội, năng lực động và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành du lịch Việt Nam; đồng thời chỉ ra mô hình nghiên cứu và các giả thuyết khoa học về áp dụng quản trị quan hệ khách hàng tích hợp mạng xã hội, năng lực động và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Kết thúc phần trình bày của mình, NCS Lê Giang Nam đã nhận được nhiều sự góp ý từ các nhà khoa học. TS Nguyễn Thị Phương Chi đề nghị tác giả phải làm rõ hơn nữa về mặt lý thuyết giải thích mối quan hệ giữa Quản trị Quan hệ khách hàng, Năng lực động, và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cũng như làm rõ hơn về mối quan hệ giữa Khả năng Marketing, Khả năng Đổi mới phát triển với Năng lực động. Đồng tình với ý kiến trên, TS Nguyễn Thị Hoàng Anh bổ sung góp ý rằng tác giả nên trình bày ngắn gọn, sắp xếp khoa học hơn, trau dồi diễn đạt để nổi bật hơn các kết quả nghiên cứu của mình.

Tiếp nối chuỗi hoạt động sinh hoạt chuyên đề, ngày 21/05/2020, Bộ môn Nghiệp vụ đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề cho hai nghiên cứu sinh, bao gồm NCS Lê Hồng Vân và NCS Nguyễn Thị Mai Anh. Tại buổi sinh hoạt này, NCS Lê Hồng Vân trình bày ba chuyên đề trong luận án tiến sĩ “Phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp xã hội”, bao gồm tổng quan các công trình nghiên cứu, các vấn đề liên quan tới phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp xã hội, và cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp xã hội. Góp ý cho phần trình bày của NCS Lê Hồng Vân, TS Nguyễn Thu Hằng cho rằng giả thuyết nghiên cứu nên diễn đạt lại dễ hiểu hơn, đi thẳng vào vấn đề, tránh dùng các khái niệm có nhiều cách hiểu. Bên cạnh đó, TS Trần Quốc Trung góp ý rằng do nội dung luận án có nhiều khái niệm mới nên tác giả cần triển khai diễn đạt theo cách dễ hiểu nhất.

Tiếp theo phần trình bày của NCS Lê Hồng Vân, NCS Nguyễn Thị Mai Anh đã báo cáo luận án tiến sĩ với đề tài “Chất lượng thông tin kế toán của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam” thông qua các chuyên đề, bao gồm tổng quan tình hình nghiên cứu, các vấn đề có liên quan đến ảnh hưởng của quản trị công ty tới chất lượng thông tin kế toán, và một số nhân tố về quản trị công ty tác động tới chất lượng thông tin báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam. Đánh giá phần trình bày của NCS Nguyễn Thị Mai Anh, TS Nguyễn Thị Phương Chi cho rằng tác giả nên bổ sung thêm bảng hỏi để có thể đánh giá chất lượng bảng hỏi cũng như kết quả nghiên cứu. Ngoài ra, TS Trần Quốc Trung nhận xét rằng tác giả cần bổ sung bảng tổng hợp mô tả mẫu nghiên cứu định lượng, qua đó người đọc có thể thuận tiện đánh giá và xem xét mức độ phù hợp của đối tượng khảo sát.

Chuỗi hoạt động sinh hoạt chuyên đề nghiên cứu sinh đã mang lại cho các nghiên cứu sinh nói riêng và các giảng viên Bộ môn Nghiệp vụ nói chung những cơ hội quý báu để có thể trao đổi và trau dồi những kiến thức và kỹ năng học thuật chuyên sâu, làm cơ sở và nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học trong thời gian tới.

*Do diễn ra trên nền tảng trực tuyến trong điều kiện dịch bệnh, nên các buổi sinh hoạt chuyên đề không có tư liệu hình ảnh.