Sinh hoạt chuyên môn Bộ môn Kinh tế – Luật học kỳ 1 năm học 2021-2022

468

For the in-depth discussion on practical issues in teaching and learning at Foreign Trade University to adapt new challenges in the context of globalization and international integration, on September 30th 2021, the Faculty of Economics and Law organized a fruitful online seminar on “The law of labor contracts and wages in Covid-19 Pandemic” presented by Doctor Nguyen Thi Minh Phương, Judge of The People’s Court of Ho Chi Minh city.

Nhằm nâng cao năng lực của giảng viên trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học, đáp ứng những yêu cầu mới trong trong bối cảnh phát triển kinh tế trong thời kì đại dịch Covid 19 của Việt Nam, vào ngày 30 tháng 9 năm 2021 Bộ môn Kinh tế – Luật đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn trực tuyến với chủ đề “Pháp luật về hợp đồng lao động và tiền lương trong đại dịch Covid-19” được trình bày bởi TS Nguyễn Thị Minh Phượng – Thẩm phán Tòa án nhân dân TP.HCM. Tham dự buổi sinh hoạt chuyên môn gồm có các giảng viên Bộ môn Kinh tế – Luật và khoảng 140 sinh viên của Trường Đại học Ngoại thương.

sinh-hoat-chuyen-mon-bo-mon-kinh-te-luat-hoc-ky-1-nam-hoc-2021-2022-1
TS Nguyễn Thị Minh Phượng trình bày báo cáo sinh hoạt chuyên môn ngày 30 tháng 9/2021 (Doctor Nguyen Thi Minh Phuong presented at the seminar)

Tại buổi sinh hoạt chuyên môn, TS Nguyễn Thị Minh Phượng đã cập nhật một số thay đổi của Bộ luật lao động 2019 và đề cập tới ảnh hưởng to lớn của Đại dịch Covid-19 đến mọi mặt đời sống xã hội đặc biệt trong khu vực doanh nghiệp với hoạt động sản xuất kinh doanh. TS Nguyễn Thị Minh Phượng nhấn mạnh quan hệ giữa chủ doanh nghiệp và người lao động trong hợp đồng lao động và các tranh chấp có thể xảy ra, vấn đề mới được đặt ra là các doanh nghiệp và người lao động sẽ thực thi hợp đồng lao động như thế nào trong bối cảnh đại dịch Covid – 19 đang diễn ra?

Trong buổi sinh hoạt này, TS Nguyễn Thị Minh Phượng đã cung cấp một số thông tin về hiện trạng của tình hình sản xuất kinh doanh, thị trường lao động và việc thực thi hợp đồng lao động hiện nay ở TP.HCM.

sinh-hoat-chuyen-mon-bo-mon-kinh-te-luat-hoc-ky-1-nam-hoc-2021-2022-2
TS Nguyễn Thị Minh Phượng và giảng viên tham gia trao đổi tại buổi sinh hoạt chuyên môn (TS Nguyễn Thị Minh Phượng and a lecturer were having a discussion at the seminar)

Buổi sinh hoạt chuyên môn với những nội dung rất bổ ích và thiết thực đã nhận được sự tham gia tích cực từ các giảng viên và thu hút nhiều sinh viên tham dự. Thông qua bài báo cáo, các giảng viên, sinh viên bày tỏ sự quan tâm qua việc đặt nhiều câu hỏi cho báo cáo viên, đồng thời cũng trao đổi và chia sẻ rất nhiều về các nội dung có liên quan.