Sinh hoạt chuyên môn Bộ môn Nghiệp vụ: “Cập nhật các quy định về thuế trong kinh doanh”

608

*Workshop – Updating new tax rules in business practices

In order to enhance the exchange of academic and professional experiences in teaching and scientific research, on December 16, 2019, Professional Operations Faculty held a workshop on “Updating tax regulations in business practices“, led by Mr. Le Khanh Lam – Chairman of RSM Auditing & Consulting Limited. This event offered an opportunity for lecturers and researchers in FTU Ho Chi Minh Campus to exchange knowledge, and practical experiences, which will improve the quality of their teaching and research activities.

Nhằm tăng cường việc giao lưu trao đổi học thuật và kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu khoa học, ngày 16 tháng 12 năm 2019 vừa qua, Bộ môn Nghiệp vụ đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Cập nhật các quy định về thuế trong kinh doanh”, được dẫn dắt bởi báo cáo viên Lê Khánh Lâm – Chủ tịch HĐQT Công ty Tư vấn kiểm toán RSM. Buổi sinh hoạt chuyên môn có sự tham gia của các giảng viên tổ Thương mại quốc tế và tổ Kế toán Kiểm toán.

Báo cáo viên bắt đầu buổi sinh hoạt chuyên môn với phần giới thiệu tổng quan về các hành vi gây xói mòn cơ sở thuế và dịch chuyển lợi nhuận (Base erosion and profit shifting – BEPS) song song với các nỗ lực và hành động của các quốc gia nhằm chống lại các hành vi này. Bên cạnh đó, báo cáo viên cũng trình bày những điểm mới của Dự án BEPS 2.0 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế OECD, trong tương quan với các quy định trong luật pháp Việt Nam, bao gồm Nghị định 20/2017/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn. Sau đó, báo cáo viên phân tích mô hình hoá đơn điện tử mà Việt Nam áp dụng hiện nay cùng với các quy định đi kèm. Cuối cùng, báo cáo viên đề cập đến vấn đề quản lý thuế đối với các doanh nghiệp hoạt động về công nghệ.

Buổi sinh hoạt chuyên môn đã thu hút sự tham gia và trao đổi nhiệt tình của các giảng viên, đồng thời, đây là cơ hội quý báu cho các giảng viên Bộ môn Nghiệp vụ cập nhật và vận dụng những kiến thức thực tiễn, làm tư liệu phục vụ cho quá trình giảng dạy và nghiên cứu của mình tại Cơ sở II.

Dưới đây là một số hình ảnh về Buổi sinh hoạt chuyên môn.

Báo cáo viên chụp hình với các Giảng viên Bộ môn Nghiệp vụ
(Guest speaker and lecturers of Professional Operation Faculty at the workshop)