Sinh hoạt chuyên môn Bộ môn Nghiệp vụ: “Hoạt động quản lý kho vận tại công ty Heineken”

705

Nhằm tăng cường việc trao đổi học thuật và kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu khoa học, ngày 19 tháng 11 năm 2019 vừa qua, Bộ môn Nghiệp vụ đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Hoạt động quản lý kho vận tại công ty Heineken”, được dẫn dắt bởi báo cáo viên Trần Anh Tùng – Phụ trách mảng kho vận tại công ty Heineken. Buổi sinh hoạt chuyên môn có sự tham gia của đại diện Ban Giám đốc Cơ sở II, Ban Chủ nhiệm Bộ môn Nghiệp vụ và các giảng viên tổ Kinh doanh quốc tế.

Báo cáo viên bắt đầu buổi sinh hoạt chuyên môn với phần giới thiệu tổng quan về tác động hàng tồn kho đến lợi nhuận qua một ví dụ điển hình về phân tách quá trình dự phóng lợi nhuận trước sự thay đổi của chi phí hàng tồn kho. Sau đó, báo cáo viên phân tích tác động hàng tồn kho đến dịch vụ khách hàng với việc giới thiệu các chỉ tiêu KPI chính cho bộ phận dịch vụ khách hàng. Phần thu hút nhiều sự chú ý của các giảng viên nhất là mô hình HPO và ứng dụng của nó trong quản lý hàng tồn kho. Đây là kiến thức thực tiễn mới và có tiềm năng đưa vào bài giảng nên phần nội dung này nhận được nhiều câu hỏi và trao đổi từ các giảng viên.

Buổi sinh hoạt chuyên môn đã tạo cơ hội cho các giảng viên Bộ môn Nghiệp vụ cập nhật và trao đổi những kiến thức thực tiễn, làm tư liệu phục vụ cho quá trình giảng dạy và nghiên cứu của mình tại Cơ sở II.

Dưới đây là một số hình ảnh về Buổi sinh hoạt chuyên môn.