Sinh hoạt chuyên môn Bộ môn Nghiệp vụ – Hướng tới chất lượng và hiệu quả trong giảng dạy và nghiên cứu

574

*Workshops – Professional Operation Faculty: In the second semester of Schooling year 2019-2020, Professional Operation Faculty delivered a series of workshops, in order to encourage lecturers and researchers to improve the quality of teaching and research. These events were well attended by lecturers with many sharings on emerging issues in the context of globalization and international integration.

Thực hiện chủ trương gắn kết nhà trường và doanh nghiệp, đồng thời tăng cường việc giao lưu trao đổi học thuật và kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu khoa học, trong học kỳ II năm học 2019-2020 vừa qua, Bộ môn Nghiệp vụ đã tổ chức một chuỗi các buổi sinh hoạt chuyên môn với nhiều chủ đề bổ ích. Chuỗi hoạt động này đã diễn ra với sự tham gia của đại diện Ban chủ nhiệm và các giảng viên Bộ môn Nghiệp vụ. Đây là cơ hội quý giá cho các giảng viên Bộ môn trao đổi và cập nhật những vấn đề mới đặt ra trong bối cảnh toàn cầu hoá và Cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.

Ngày 12/06/2020, Bộ môn đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn chủ đề “Kế toán quản trị 4.0” với sự trình bày của báo cáo viên Trương Thành Trung (ACCA, CPA) – CEO Công ty Bigfun. Tại đây, báo cáo viên đã giới thiệu những phát kiến mới trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0, như blockchain, big data, cloud computing, Internet of Thing…, đồng thời làm rõ những thay đổi của môi trường kinh doanh trước những tác động của bước tiến công nghệ. Buổi chia sẻ đã thu hút được sự tham gia trao đổi của các giảng viên Bộ môn Nghiệp vụ, đặc biệt là với nội dung báo cáo viên chia sẻ về những điểm mới về nghề nghiệp kế toán cũng như những lưu ý và các kế toán viên tương lai cần lưu ý trong xu thế chuyển đổi số.

Tiếp nối chuỗi hoạt động sinh hoạt chuyên môn, ngày 22/06/2020, các giảng viên Bộ môn Nghiệp vụ đã tham gia buổi chia sẻ của báo cáo viên Đào Trọng Hoàng (ACCA, VACPA) – Senior Associate tại PwC về chủ đề “Những vấn đề mới trong ngành ngân hàng hiện nay”. Mở đầu buổi sinh hoạt chuyên môn, báo cáo viên đã giới thiệu sơ lược về những hoạt động của PwC Việt Nam, từ đó làm rõ những nội dung liên quan đến việc áp dụng chuẩn mực Basel II, Thông tư 41 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tỷ lệ an toàn vốn và Thông tư 13 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hệ thống kiểm soát nội bộ tại các ngân hàng ở Việt Nam. Đồng thời, báo cáo viên cũng cập nhật những điểm nổi bật trong IFRS 9 và tác động của những tiến bộ khoa học công nghệ gần đây lên ngành tài chính ngân hàng, bao gồm big data và blockchain, đặc biệt liên quan tới vấn đề an ninh mạng và sự phát triển của fintech. Cuối cùng, báo cáo viên trao đổi thêm về những ảnh hưởng của Đại dịch Covid-19 lên ngành ngân hàng, như cầu tín dụng giảm, tiềm ẩn nợ xấu tăng và nhu cầu giao dịch qua ngân hàng số hay thanh toán không dùng tiền mặt.

Ngay sau đó, ngày 23/06/2020, với chủ đề “Hoạt động kinh doanh quốc tế tại Thiên Nam Group”, báo cáo viên Trần Thị Phương Thanh – Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thiên Nam, đã giới thiệu về hoạt động sản xuất kinh doanh chính và các mặt hàng của công ty, tập trung vào lĩnh vực Dệt may. Ngoài ra, báo cáo viên cũng chia sẻ về quy trình sản xuất hướng tới phát triển bền vững và đảm bảo chất lượng; đồng thời, báo cáo viên cũng trình bày các phương thức và điều khoản thanh toán với các đối tác xuất nhập khẩu. Hiện tại, sản phẩm của công ty đã có mặt tại các thị trường như Trung Quốc, Hồng Kông, Ma-lai-si-a, Cam-pu-chia, Hàn Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ…

Chuỗi hoạt động sinh hoạt chuyên môn đã thu hút được sự tham gia nhiệt tình và trao đổi sôi nổi của các giảng viên Bộ môn Nghiệp vụ. Qua đó, giảng viên Bộ môn đã cập nhật và thu thập được nhiều tư liệu bổ ích làm cơ sở vận dụng vào quá trình giảng dạy, đồng thời tăng cường kết nối với doanh nghiệp và nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học trong thời gian tới.

Dưới đây là một số hình ảnh diễn ra trong các buổi sinh hoạt chuyên môn.

Báo cáo viên chụp hình với các Giảng viên Bộ môn Nghiệp vụ trong buổi chia sẻ ngày 12/06/2020 (Guest speaker and lecturers of Professional Operation Faculty at the workshop on June 12th, 2020)
Báo cáo viên chụp hình với các Giảng viên Bộ môn Nghiệp vụ và sinh viên trong buổi sinh hoạt 23/06/2020 (Guest speaker, lecturers of Professional Operation Faculty and students at the workshop on June 23rd, 2020)