Sinh hoạt chuyên môn Bộ môn Nghiệp vụ: Một số thay đổi chủ yếu và ứng dụng vào thực tiễn của Incoterms 2020

533

*Workshop – INCOMTERMS 2020: Main changes and application

In order to enhance the exchange of academic and professional experiences in teaching and scientific research in field of INCOTERMS and the related subjects, on July 31, 2020, FTU Hochiminh City Campus held an online workshop on “INCOMTERMS 2020: Main changes and application”, led by Assoc Prof. Dr. Nguyen Tien Hoang – Lecturer in Law of Professional Operations Faculty. This event offered an opportunity for lecturers and researchers in FTU Ho Chi Minh Campus to exchange knowledge, and practical experiences, which will improve the quality of their teaching and research activities.

Nhằm tăng cường việc giao lưu trao đổi học thuật và kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu khoa học, ngày 31 tháng 07 năm 2020 vừa qua, Cơ sở 2 trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn trực tuyến với chủ đề “Một số thay đổi chủ yếu và ứng dụng vào thực tiễn của INCOTERMS 2020”. Buổi sinh hoạt chuyên môn được dẫn dắt bởi Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hoàng – Giảng viên tổ Luật của Bộ môn Nghiệp vụ CS2 tại TP. HCM. Buổi sinh hoạt chuyên môn có sự tham gia của tất cả các giảng viên có quan tâm đến chủ đề INCOTERMS.

Báo cáo viên bắt đầu buổi sinh hoạt chuyên môn với phần giới thiệu về INCOTERMS 2020 sau khi sơ lược tổng quan về phiên bản INCOTERMS đầu tiên ra đời năm 1936 và các phiên bản cập nhật của nó qua các năm bởi tổ chức ICC (Phòng thương mại quốc tế – International Chamber of Commerce). Bên cạnh đó, báo cáo viên cũng trình bày những điểm mới trong cách trình bày của INCOTERMS 2020, cũng là thay đổi chủ yếu nhất trong phiên bản lần này. Theo đó, người sử dụng có thể linh hoạt sử dụng bất kỳ bộ quy tắc ứng xử nào trong các phiên bản INCOTERMS cho phù hợp với văn hoá quốc gia và thuận lợi về tính chất giao dịch. Theo báo cáo viên, các phiên bản ra đời sau không phủ nhận mà chỉ bổ sung và thay đổi cách trình bày với mục đích cuối cùng là giúp người dùng dễ hiểu, dễ nắm được tinh thần nội dung của văn bản và ứng dụng tốt hơn vào giao thương quốc tế. Cuối cùng, báo cáo viên đề cập đến vấn đề quản lý và ứng dụng INCOTERMS 2020 vào công tác giảng dạy giúp sinh viên dễ nắm và thuộc bài ngay tại lớp bằng việc chia 4 nhóm quy tắc theo thứ tự E-F-C-D.

Buổi sinh hoạt chuyên môn đã thu hút sự tham gia và trao đổi nhiệt tình của các giảng viên, đồng thời, đây là cơ hội quý báu cho các giảng viên Bộ môn Nghiệp vụ cũng như các thầy cô Bộ môn khác cập nhật và vận dụng những kiến thức thực tiễn liên quan đến INCOTERMS, làm tư liệu phục vụ cho quá trình giảng dạy và nghiên cứu của mình tại Cơ sở II.

*Vì tổ chức trực tuyến nên buổi sinh hoạt chuyên môn không có tư liệu hình ảnh.