Sinh hoạt chuyên môn Bộ môn Nghiệp vụ: “Trao đổi về đăng bài trên các tạp chí quốc tế”

618

*Workshop – “Publishing in international journals”

On January 10, 2020, Professional Operation Faculty held a workshop on “Publishing in international journals”, with the presentation by Dr. Nguyen Cam Tu – Lecturer of University of Otago, New Zealand. The workshop was a valuable opportunity for lecturers and researchers in FTU Ho Chi Minh Campus to exchange knowledge and experiences, then to improve the quality of their research activities.

Nhằm tăng cường việc giao lưu trao đổi học thuật và kinh nghiệm thực hiện nghiên cứu khoa học, đặc biệt là đăng bài tạp chí quốc tế, ngày 16 tháng 12 năm 2019 vừa qua, Bộ môn Nghiệp vụ đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Trao đổi về đăng bài trên các tạp chí quốc tế”, được dẫn dắt bởi Tiến sĩ Nguyễn Cẩm Tú – Giảng viên trường Đại học Otago, New Zealand. Buổi sinh hoạt chuyên môn có sự tham gia của các giảng viên Bộ môn Nghiệp vụ.

Báo cáo viên bắt đầu sinh hoạt chuyên môn bằng việc giới thiệu một số nét nổi bật trong hoạt động đăng bài báo quốc tế trong các năm qua và trình bày sơ lược các phần trong một bài báo thông thường. Tiếp theo, báo cáo viên cũng chia sẻ một số lưu ý trong quá trình viết bài và gửi đăng bài, bao gồm đặt tiêu đề, chỉnh sửa bài viết, thực hiện các yêu cầu của ban biên tập… Nội dung thu hút được nhiều sự chú ý của giảng viên nhất là những hướng dẫn thực hiện một đề cương nghiên cứu với những chỉ dẫn rất chi tiết và cụ thể.

Buổi sinh hoạt chuyên môn đã nhận được sự tham gia và trao đổi nhiệt tình của các giảng viên Bộ môn Nghiệp vụ. Đây cũng chính là cơ hội quý báu cho các giảng viên Cơ sở II có thể tăng cường giao lưu, cập nhật kiến thức khoa học, phục vụ cho hoạt động nghiên cứu của mình.

Dưới đây là một số hình ảnh về buổi sinh hoạt chuyên môn.

Báo cáo viên chụp hình với các Giảng viên Bộ môn Nghiệp vụ
(Guest speaker and lecturers of Professional Operation Faculty at the workshop)

 

 

Báo cáo viên trình bày tại buổi sinh hoạt chuyên môn
(The guest speaker presents at the workshop)